Navigation path

Left navigation

Additional tools

EIROPAS SAVIENĪBA

LV

Briselē, 2012. gada 1. novembrī

(OR. en)

15746/12

PRESSE 459

Eiropas Savienības vārdā sniegta Augstās pārstāves deklarācija par dažu trešo valstu pievienošanos Padomes Lēmumam 2012/634/KĀDP, ar ko groza Padomes Lēmumu 2011/782/KĀDP, un Padomes Īstenošanas regulai (ES) Nr. 944/2012 par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju

Padome 2012. gada 15. oktobrī pieņēma Lēmumu 2012/634/KĀDP 1, ar ko groza Padomes Lēmumu 2011/782/KĀDP, un Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 944/2012 2, ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 36/2012.

Ar lēmumu tiek aizliegta bruņojuma iegāde, imports vai transportēšana no Sīrijas, kā arī ar to saistītā finansējuma vai finansiālās palīdzības sniegšana. Turklāt tiek liegta Syrian Arab Airlines piekļuve ES dalībvalstu lidostām – tāpat kā tā ir liegta kravas aviopārvadājumiem no Sīrijas.

Ar Padomes Lēmumu 2012/634/KĀDP un Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 782/2012 arī tiek veikti grozījumi Lēmuma 2011/782/KĀDP I pielikumā un Padomes Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikumā, sarakstiem pievienojot papildu personas un vienības.

Valsts, kas pievienojas, – Horvātija *–, kandidātvalstis bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika*, Melnkalne*, Islande + un Serbija*, stabilizācijas un asociācijas procesa valsts un iespējamā kandidātvalsts Albānija, un EBTA valstis Lihtenšteina un Norvēģija, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis, kā arī Moldovas Republika un Gruzija pievienojas šai deklarācijai.

Tās nodrošinās, lai to valsts politika atbilstu šim Padomes lēmumam.

Eiropas Savienība pieņem zināšanai šo apņemšanos un pauž gandarījumu par to.

1 :

Publicēts 2012. gada 16. oktobrī Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī Nr. L 282, 50. lpp.

2 :

Publicēts 2012. gada 16. oktobrī Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī Nr. L 282, 9. lpp.

* :

Horvātija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Melnkalne un Serbija turpina piedalīties stabilizācijas un asociācijas procesā.

+ :

Islande joprojām ir EBTA un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts.


Side Bar