Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPOS SĄJUNGA

LT

Briuselis, 2012 m. lapkričio 1 d.

(OR. en)

15746/12

PRESSE 459

Vyriausiosios įgaliotinės deklaracija Europos Sąjungos vardu dėl tam tikrų trečiųjų valstybių prisijungimo prie Tarybos sprendimo 2012/634/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2011/782/BUSP, ir Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 944/2012 dėl ribojamųjų priemonių Sirijai

2012 m. spalio 15 d. Taryba priėmė Sprendimą 2012/634/BUSP 1, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2011/782/BUSP, ir Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 944/2012 2, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 36/2012.

Sprendimu uždrausta pirkti, importuoti ar vežti ginklus iš Sirijos, taip pat teikti susijusį finansavimą arba finansinę paramą. Be to, uždrausti oro transporto bendrovės „Syrian Arab Airlines“ skrydžiai į ES valstybių narių oro uostus; tai draudimas, kuriuo išplečiamas galiojantis draudimas į šiuos oro uostus vykdyti krovininius skrydžius iš Sirijos.

Tarybos sprendimu 2012/634/BUSP ir Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 944/2012 taip pat nustatomi Sprendimo 2011/782/BUSP I priedo ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 36/2012 II priedo pakeitimai, įskaitant kitų asmenų ir subjektų įtraukimą.

Stojančioji šalis Kroatija *, šalys kandidatės buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija *, Juodkalnija *, Islandija + ir Serbija *, stabilizacijos ir asociacijos procese dalyvaujanti šalis bei potenciali kandidatė Albanija, Europos ekonominės erdvės narėmis esančios ELPA šalys Lichtenšteinas ir Norvegija, taip pat Moldovos Respublika ir Gruzija prisijungia prie šios deklaracijos.

Jos užtikrins, kad jų nacionalinė politika atitiktų šį Tarybos sprendimą.

Europos Sąjunga atkreipia dėmesį į šį įsipareigojimą ir palankiai jį vertina.

1 :

2012 m. spalio 16 d. paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje L 282, p. 50.

2 :

2012 m. spalio 16 d. paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje L 282, p. 9.

* :

Kroatija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Juodkalnija ir Serbija toliau dalyvauja stabilizacijos ir asociacijos procese.

+ :

Islandija ir toliau yra ELPA ir Europos ekonominės erdvės narė.


Side Bar