Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPAN UNIONI

FI

Bryssel, 1. marraskuuta 2012

(OR. en)

15746/12

PRESSE 459

Korkean edustajan Euroopan unionin puolesta antama julkilausuma tiettyjen kolmansien maiden yhtymisestä neuvoston päätökseen 2012/634/YUTP neuvoston päätöksen 2011/782/YUTP muuttamisesta ja neuvoston täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 944/2012 Syyriaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä

Neuvosto antoi 15. lokakuuta 2012 päätöksen 2012/634/YUTP1 neuvoston päätöksen 2011/782/YUTP muuttamisesta ja neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU)2 N:o 944/2012 asetuksen (EU) N:o 36/2012 täytäntöönpanosta.

Päätöksellä kielletään aseiden osto, tuonti ja kuljetus Syyriasta sekä niihin liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun antaminen. Syyriasta tuleville rahtilennoille asetetun kiellon lisäksi kielletään myös Syrian Arab Airlines -yhtiön liikennöimien lentojen pääsy EU:n jäsenvaltioiden lentoasemille.

Neuvoston päätöksellä 2012/634/YUTP ja neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 782/2012 tehdään myös muutoksia päätöksen 2011/782/YUTP liitteeseen I ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 36/2012 liitteeseen II nimeämällä rajoittavien toimenpiteiden kohteeksi lisää henkilöitä ja yhteisöjä.

Liittyvä maa Kroatia*, jäsenehdokasmaat entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia*, Montenegro*, Islanti+ ja Serbia*, vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuva maa ja mahdollinen jäsenehdokas Albania, Euroopan talousalueeseen kuuluvat EFTA-maat Liechtenstein ja Norja sekä Moldovan tasavalta ja Georgia yhtyvät tähän julkilausumaan.

Ne varmistavat, että niiden kansallinen politiikka on mainitun neuvoston päätöksen mukaista.

Euroopan unioni panee tyytyväisenä merkille tämän sitoumuksen.

1 :

Julkaistu 16.10.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 282, s. 50.

2 :

Ju lkaistu 16.10.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 282, s. 9.

* :

Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro ja Serbia kuuluvat edelleen vakautus- ja assosiaatioprosessin piiriin.

+ :

Islanti on edelleen EFTAn ja Euroopan talousalueen jäsen.


Side Bar