Navigation path

Left navigation

Additional tools

RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

DA

Bruxelles, den 1. november 2012

(OR. en)

15746/12

PRESSE 459

Erklæring fra den højtstående repræsentant på Den
Europæiske Unions vegne om visse tredjelandes tilslutning til Rådets afgørelse 2012/634/FUSP om ændring af afgørelse 2011/782/FUSP og Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 944/2012 om restriktive foranstaltninger over for Syrien

Rådet vedtog den 15. oktober 2012 afgørelse 2012/634/FUSP1 om ændring af afgørelse 2011/782/FUSP og Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 944/20122 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 36/2012.

Afgørelsen forbyder køb, import eller transport af våben fra Syrien samt levering af dertil knyttede finansieringsmidler og finansiel bistand. Desuden forbydes Syrian Arab Airlines adgang til EU-medlemsstaternes lufthavne som et supplement til det eksisterende forbud mod adgang for fragtflyvninger fra Syrien.

Rådets afgørelse 2012/634/FUSP og Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 782/2012 fastsætter også ændringer til bilag I til afgørelse 2011/782/FUSP og bilag II til Rådets forordning (EU) nr. 36/2012, herunder yderligere udpegelser af personer og enheder.

Det tiltrædende land Kroatien*, kandidatlandene Den Tidligere Jugoslaviske Republik
Makedonien *, Montenegro *, Island + og Serbien *, det potentielle kandidatland, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien og EFTA-landene
Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt Republikken Moldova og Georgien tilslutter sig denne erklæring.

De vil sikre, at deres nationale politikker er i overensstemmelse med denne rådsafgørelse.

Den Europæiske Union noterer sig dette tilsagn og hilser det velkommen

1 :

Den Europæiske Unions Tidende L 282 af 16.10.2012, s. 50.

2 :

Den Europæiske Unions Tidende L 282 af 16.10.2012, s. 9.

* :

Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro og Serbien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen.

+ Island er fortsat medlem af EFTA og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.


Side Bar