Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKÁ UNIE

CS

Brusel 1. listopadu 2012

15746/12

PRESSE 459

Prohlášení vysoké představitelky jménem Evropské unie o připojení některých třetích zemí k rozhodnutí Rady 2012/634/SZBP, kterým se mění rozhodnutí Rady 2011/782/SZBP, a k prováděcímu nařízení Rady (EU) č. 944/2012 týkajícímu se omezujících opatření vůči Sýrii

Dne 15. října 2012 přijala Rada rozhodnutí 2012/634/SZBP1, kterým se mění rozhodnutí Rady 2011/782/SZBP, a prováděcí nařízení Rady (EU) č. 944/20122, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012.

Rozhodnutí zakazuje nákup, dovoz nebo přepravu zbraní ze Sýrie a poskytování souvisejících finančních prostředků nebo finanční pomoci. Vedle stávajícího zákazu přístupu pro nákladní lety ze Sýrie se na letiště členských států EU dále zakazuje přístup společnosti Syrian Arab Airlines.

Rozhodnutí Rady 2012/634/SZBP a prováděcí nařízení Rady (EU) č. 782/2012 stanoví také změny přílohy I rozhodnutí 2011/782/SZBP a přílohy II nařízení Rady (EU) č. 36/2012, včetně dalších určení osob a subjektů.

K tomuto prohlášení se připojují přistupující země Chorvatsko*, kandidátské země Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, Černá Hora*, Island+ a Srbsko*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátská země Albánie a země ESVO Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Moldavská republika a Gruzie.

Tyto země zajistí soulad svých vnitrostátních politik s tímto rozhodnutím Rady.

Evropská unie bere tento závazek na vědomí a vítá jej.

1 :

Vyhlášené dne 16. října 2012 v Úředním věstníku Evropské unie L 282, s. 50.

2 :

Vyhlášené dne 16. října 2012 v Úředním věstníku Evropské unie L 282, s. 50.

* :

Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora a Srbsko jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.

+ :

Island je nadále členským státem ESVO a Evropského hospodářského prostoru.


Side Bar