Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA UNIONEN

SV

Bryssel den 25 september 2012

(OR. en)

14198/12

PRESSE 399

Uttalande från den höga representanten Catherine Ashton på Europeiska unionens vägnar om den senaste utvecklingen i de östasiatiska havsområdena

EU följer med oro utvecklingen i de östasiatiska havsområdena, med anledning av dess betydande intressen i området. EU uppmanar samtliga berörda parter att söka fredliga och samarbetsinriktade lösningar i enlighet med internationell rätt, särskilt Förenta nationernas havsrättskonvention, och att klargöra grunden för sina anspråk. EU uppmanar alla parter att vidta åtgärder för att lugna ner situationen.

Det anslutandet landet Kroatien*, kandidatländerna f.d. jugoslaviska republiken Makedonien*, Montenegro*, Island+ och Serbien*, de potentiella kandidatländerna i stabiliserings- och associeringsprocessen Albanien samt Bosnien och Hercegovina samt Efta- och EES-landet Norge liksom Republiken Moldavien ansluter sig till detta uttalande.

* Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro och Serbien omfattas även fortsättningsvis av stabiliserings- och associeringsprocessen.

+ Island kvarstår som medlem av Efta och EES.


Side Bar