Navigation path

Left navigation

Additional tools


EURÓPSKÁ ÚNIA

SK

Brusel 25. septembra 2012

(OR. en)

14198/12

PRESSE 399

Vyhlásenie vysokej predstaviteľky Catherine Ashtonovej v mene Európskej únie o najnovšom vývoji v morských oblastiach Východnej Ázie

EÚ so znepokojením sleduje vývoj v morských oblastiach Východnej Ázie vzhľadom na svoje značné záujmy v tomto regióne. EÚ vyzýva všetky zainteresované strany, aby sa usilovali nájsť mierové riešenia v duchu spolupráce a v súlade s medzinárodným právom, najmä Dohovorom OSN o morskom práve, a aby objasnili skutočnosti, na ktorých zakladajú svoje nároky. EÚ vyzýva všetky strany, aby prijali kroky na upokojenie situácie.

K tomuto vyhláseniu sa pripája pristupujúca krajina Chorvátsko*, kandidátske krajiny bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko*, Čierna Hora*, Island+ a Srbsko*, krajiny zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pridruženia a potenciálni kandidáti Albánsko a Bosna a Hercegovina a krajina EZVO Nórsko, ktoré je členom Európskeho hospodárskeho priestoru, ako aj Moldavská republika.

* Chorvátsko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora a Srbsko sa naďalej zúčastňujú na procese stabilizácie a pridruženia.

+ Island je naďalej členom EZVO a Európskeho hospodárskeho priestoru.


Side Bar