Navigation path

Left navigation

Additional tools


UNIUNEA EUROPEANĂ

RO

Bruxelles, 25 septembrie 2012

(OR. en)

14198/12

PRESSE 399

Declarația Înaltului Reprezentant Catherine Ashton, în
numele Uniunii Europene cu privire la recentele evoluții din
zonele maritime din Asia de Est

Având în vedere interesele sale semnificative în regiune, UE urmărește cu îngrijorare evoluțiile din zonele maritime din Asia de Est. UE îndeamnă toate părțile implicate să caute soluții pașnice și de cooperare în conformitate cu dreptul internațional, în special Convenția Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării și să clarifice temeiurile revendicărilor lor. UE îndeamnă toate părțile să adopte măsuri în vederea calmării situației.

Croația*, țară aderentă, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei*, Muntenegru*, Islanda+ și Serbia*, țări candidate, Albania și Bosnia-Herțegovina, țări din cadrul procesului de stabilizare și de asociere și potențiale țări candidate, și Norvegia, țară AELS membră a Spațiului Economic European, precum și Republica Moldova, se aliniază la prezenta declarație.

* Croația, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru și Serbia continuă să facă parte din procesul de stabilizare și de asociere.

+ Islanda continuă să fie membru al AELS și al Spațiului Economic European.


Side Bar