Navigation path

Left navigation

Additional tools

RADA
UNII EUROPEJSKIEJ

PL

Bruksela, 25 września 2012 r.

(OR. en)

14198/12

PRESSE 399

Oświadczenie wysokiej przedstawiciel Catherine Ashton wydane w imieniu Unii Europejskiej na temat ostatnich wydarzeń na obszarach morskich Azji Wschodniej

Biorąc pod uwagę swoje żywotne interesy w tym regionie, UE z niepokojem śledzi rozwój wydarzeń na obszarach morskich Azji Wschodniej. UE wzywa wszystkie strony, których dotyczy owa kwestia, do poszukiwania pokojowych i opartych na współpracy rozwiązań zgodnych z prawem międzynarodowym, a zwłaszcza z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza, oraz do doprecyzowania podstawy swoich roszczeń. UE wzywa wszystkie strony do podjęcia kroków w celu uspokojenia sytuacji.

Kraj przystępujący: Chorwacja*; kraje kandydujące: była jugosłowiańska republika Macedonii*, Czarnogóra*, Islandia+ i Serbia*; państwa uczestniczące w procesie stabilizacji i stowarzyszenia i potencjalne kraje kandydujące: Albania i Bośnia i Hercegowina; państwo EFTA będące członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Norwegia; a także Republika Mołdawii przyłączają się do tej decyzji.

* Chorwacja, była jugosłowiańska republika Macedonii, Czarnogóra i Serbia nadal uczestniczą w procesie stabilizacji i stowarzyszenia.

+ Islandia jest nadal członkiem EFTA i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Side Bar