Navigation path

Left navigation

Additional tools


DE EUROPESE UNIE

NL

Brussel, 25 september 2012

(OR. en)

14198/12

PRESSE 399

Verklaring van de hoge vertegenwoordiger, Catherine Ashton, namens de Europese Unie over de recente ontwikkelingen in het Oost-Aziatische zeegebied

Gezien haar aanzienlijke belangen in de regio, volgt de EU met bezorgdheid de ontwikkelingen in het Oost-Aziatische zeegebied. De EU dringt er bij alle betrokken partijen op aan te streven naar vreedzame, coöperatieve oplossingen, die in overeen­stemming zijn met het internationaal recht, in het bijzonder het Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties, en duidelijk te maken op welke gronden zij hun aanspraken laten gelden. De EU maant alle partijen aan de nodige maatregelen te treffen om de gemoederen te bedaren.

De toetredende staat Kroatië*, de kandidaat-lidstaten de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië*, Montenegro*, IJsland+ en Servië*, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië en Bosnië en Herzegovina, en het EVA-land Noorwegen, dat lid is van de Europese Economische Ruimte, alsmede de Republiek Moldavië, sluiten zich bij deze verklaring aan.

* Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro en Servië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.

+ IJsland blijft lid van de EVA en van de Europese Economische Ruimte.


Side Bar