Navigation path

Left navigation

Additional tools

EIROPAS SAVIENĪBA

LV

Briselē, 2012. gada 25. septembrī

(OR. en)

14198/12

PRESSE 399

Eiropas Savienības vārdā sniegta Augstās pārstāves Ketrinas Eštones deklarācija par nesenajiem notikumiem Austrumāzijas jūras apgabalos

Ņemot vērā Eiropas Savienības ievērojamās intereses Austrumāzijas jūras apgabalos, tā ar bažām seko notikumu attīstībai šajā reģionā. ES mudina visas iesaistītās personas meklēt mierīgus un uz sadarbību vērstus risinājumus, kas atbilstu starptautiskajiem tiesību aktiem, it īpaši ANO Jūras tiesību konvencijai, un precizēt savu prasību pamatojumu. ES aicina visas iesaistītās personas censties noregulēt pašreizējo situāciju.

Valsts, kas pievienojas, Horvātija *, kandidātvalstis bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika *, Melnkalne *, Islande + un Serbija *, stabilizācijas un asociācijas procesa valstis un iespējamās kandidātvalstis Albānija, Bosnija un Hercegovina, un EBTA valsts Norvēģija, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts, kā arī Moldovas Republika pievienojas šai deklarācijai.

* Horvātija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Melnkalne un Serbija turpina piedalīties stabilizācijas un asociācijas procesā.

+ Islande joprojām ir EBTA un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts.


Side Bar