Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPOS SĄJUNGA

LT

Briuselis, 2012 m. rugsėjo 25 d.

(OR. en)

14198/12

PRESSE 399

Vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton deklaracija Europos Sąjungos vardu dėl pastarojo meto įvykių Rytų Azijos jūrų rajonuose

Atsižvelgdama į savo svarbius interesus šiame regione, ES su nerimu stebi įvykius Rytų Azijos jūrų rajonuose. ES ragina visas susijusias šalis klausimus spręsti taikiai ir bendradarbiaujant, laikantis tarptautinės teisės, visų pirma JT jūrų teisės konvencijos, ir aiškiau pagrįsti savo reikalavimus. ES ragina visas šalis imtis veiksmų padėčiai sušvelninti.

Stojančioji šalis Kroatija*, šalys kandidatės buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija*, Juodkalnija*, Islandija+ ir Serbija*, stabilizacijos ir asociacijos procese dalyvaujančios šalys bei potencialios kandidatės Albanija ir Bosnija ir Hercegovina, Europos ekonominės erdvės nare esanti ELPA šalis Norvegija, taip pat Moldovos Respublika prisijungia prie šio sprendimo.

* Kroatija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Juodkalnija ir Serbija toliau dalyvauja stabilizacijos ir asociacijos procese.

+ Islandija ir toliau yra ELPA ir Europos ekonominės erdvės narė.


Side Bar