Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPA LIIT

ET

Brüssel, 25. september 2012

(OR. en)

14198/12

PRESSE 399

Kõrge esindaja Catherine Ashtoni poolt Euroopa Liidu nimel tehtud avaldus, mis käsitleb hiljutisi arenguid Ida-Aasia merealadel

Oma oluliste huvide tõttu nimetatud piirkonnas jälgib EL murega arenguid Ida-Aasia merealadel. EL kutsub kõiki asjaomaseid pooli üles tegema rahumeelsete lahenduste leidmisel koostööd kooskõlas rahvusvahelise õigusega, eelkõige ÜRO mereõiguse konventsiooniga ja selgitama oma nõuete aluseid. EL kutsub kõiki pooli võtma samme olukorra rahustamiseks.

Ühinev riik Horvaatia*, kandidaatriigid endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik*, Montenegro*, Island+ ja Serbia*, stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevad riigid ja potentsiaalsed kandidaatriigid Albaania ning Bosnia ja Hertsegoviina ning Euroopa Majanduspiirkonda kuuluv EFTA riik Norra, ning Moldova Vabariik ühinevad käesoleva avaldusega.

*Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Montenegro ja Serbia osalevad jätkuvalt stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis.

+ Island on jätkuvalt EFTA ja Euroopa majanduspiirkonna liige.


Side Bar