Navigation path

Left navigation

Additional tools

DEN EUROPÆISKE UNION

DA

Bruxelles, den 25. september 2012

(OR. en)

14198/12

PRESSE 399

Erklæring fra den højtstående repræsentant Catherine Ashton på Den Europæiske Unions vegne om den seneste udvikling i de østasiatiske havområder

EU, der har betydelige interesser i regionen, følger med bekymring udviklingen i de øst­asiatiske havområder. EU opfordrer indtrængende alle berørte parter til at søge fredelige og samarbejdsbaserede løsninger i overensstemmelse med folkeretten, navnlig FN's havretskonvention, og at tydeliggøre grundlaget for deres krav. EU opfordrer alle parter til at tage skridt til at dæmpe situationen.

Det tiltrædende land Kroatien*, kandidatlandene Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien*, Montenegro*, Island+ og Serbien*, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien og Bosnien-Hercegovina, og EFTA-landet Norge, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt Republikken Moldova tilslutter sig denne afgørelse.

* Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro og Serbien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen.

+ Island er fortsat medlem af EFTA og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.


Side Bar