Navigation path

Left navigation

Additional tools

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

BG

Брюксел, 25 септември 2012 г.

(OR. en)

14198/12

PRESSE 399

Декларация на върховния представител Катрин Аштън от името на Европейския съюз относно последните събития в морските зони в Източна Азия

ЕС, който има съществени интереси в региона, следи с безпокойство събитията в морските зони в Източна Азия. ЕС приканва настойчиво всички заинтересовани страни да потърсят мирно решение чрез сътрудничество в съответствие с международното право, по-конкретно с Конвенцията на ООН по морско право, и да уточнят основата за своите искания. ЕС призовава всички страни да предприемат стъпки за успокояване на ситуацията.

Присъединяващата се страна Хърватия*, страните кандидатки бившата югославска република Македония*, Черна гора*, Исландия+ и Сърбия*, страните от процеса на стабилизиране и асоцииране и потенциални кандидатки Албания и Босна и Херцеговина и страната от ЕАСТ Норвегия, членуваща в Европейското икономическо пространство, както и Република Молдова, се присъединяват към тази декларация.

* Хърватия, бившата югославска република Македония, Черна гора и Сърбия продължават да участват в процеса на стабилизиране и асоцииране.

+ Исландия продължава да членува в ЕАСТ и в Европейското икономическо пространство.


Side Bar