Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA
UNIONENS RÅD

SV

Bryssel den 24 september 2012

(OR. en)

14095/2/12 REV 2

PRESSE 393

Uttalande från den höga representanten Catherine Ashton på Europeiska unionens vägnar om det slutliga valresultatet i Angola

Europeiska unionen erkänner konstitutionsdomstolens bekräftelse av det slutliga resultatet i Angolas allmänna val den 31 augusti 2012.

Europeiska unionen lyckönskar Angolas folk till deras lugna och fredliga deltagande och de politiska partierna och det civila samhället till deras fortsatta engagemang för freden. Detta val utgör ett viktigt steg mot att stärka demokratin i Angola, ett årtionde efter det att fred uppnåddes.

EU är medvetet om de stora ansträngningar som gjorts av Angolas valmyndigheter i samband med detta val. Europeiska unionen lovordar den välorganiserade röstningsprocessen som vittnar om det angolanska folkets engagemang för valet.

Europeiska unionen sände på inbjudan från de angolanska myndigheterna ett valexpertuppdrag. Europeiska unionen noterade att valet som helhet bedömdes som en framgång av de närvarande internationella observatörerna och noterade även den kritik som framfördes av vissa politiska partier och organisationer i det civila samhället vad gäller ett antal aspekter av valprocessen.

EU noterade vissa brister i valprocessen. För att öka förtroendet för valprocessen är Europeiska unionen redo att stödja de behöriga angolanska myndigheterna i arbetet med att säkerställa en effektiv lösning på dessa problem i framtida val.

Det anslutande landet Kroatien*, kandidatländerna Turkiet, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien*, Montenegro* och Serbien*, de potentiella kandidatländerna i stabiliserings- och associeringsprocessen Albanien och Bosnien och Hercegovina samt Efta- och
EES-länderna Liechtenstein och Norge liksom Ukraina, Republiken Moldavien och Armenien ansluter sig till detta uttalande.

* Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro och Serbien omfattas även fortsättningsvis av stabiliserings- och associeringsprocessen.


Side Bar