Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEAN UNION

SL

Bruselj, 24 September 2012

14095/2/12 REV 2

PRESSE 393

Izjava visoke predstavnice Catherine Ashton v imenu Evropske unije o končnih rezultatih volitev v Angoli

Evropska unija je seznanjena, da je ustavno sodišče potrdilo končne rezultate splošnih volitev v Angoli z dne 31. avgusta 2012.

Evropska unija čestita prebivalstvu Angole za mirno in miroljubno udeležbo na volitvah, političnim strankam in civilni družbi pa za nenehna prizadevanja za mir. Deset let po vzpostavitvi miru pomenijo te volitve pomemben korak v smeri krepitve demokracije v Angoli.

EU se zaveda znatnih prizadevanj angolskih volilnih organov pri izvedbi teh volitev. Pozdravlja dobro organiziran proces glasovanja, ki dokazuje pomen, ki ga vsi Angolci pripisujejo tem volitvam.

Evropska unija je na povabilo angolskih oblasti v državo napotila strokovno misijo za volitve. Seznanila se je z dejstvom, da so mednarodni opazovalci volitve na splošno označili za uspešne, in s kritiko, ki so jo nekatere politične stranke in organizacije civilne družbe izrazile v zvezi z določenim številom vidikov volilnega procesa.

EU je ugotovila nekatere pomanjkljivosti volilnega procesa. Okrepiti želi zaupanje v volilni proces, zato je pripravljena pomagati pristojnim angolskim organom in zagotoviti, da bi se ti pomisleki ustrezno upoštevali pri prihodnjih volitvah.

Tej izjavi se pridružujejo država pristopnica Hrvaška*, države kandidatke Turčija, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija*, Črna gora* in Srbija*, državi v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu in možni kandidatki za članstvo Albanija ter Bosna in Hercegovina, državi Efte Lihtenštajn in Norveška, ki sta članici Evropskega gospodarskega prostora, ter Ukrajina, Republika Moldavija in Armenija.

* Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Črna gora in Srbija še naprej sodelujejo v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu.


Side Bar