Navigation path

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKA ÚNIA

SK

V Bruseli 24. septembra 2012

(OR. en)

14095/2/12 REV 2

PRESSE 393

Vyhlásenie vysokej predstaviteľky Catherine Ashtonovej v mene Európskej únie o konečných výsledkoch volieb v Angole

Európska únia berie na vedomie, že ústavný súd potvrdil konečné výsledky všeobecných volieb, ktoré sa konali v Angole z 31. augusta 2012.

Európska únia blahoželá angolskému ľudu k pokojnej účasti a politickým stranám a občianskej spoločnosti k ich pokračujúcemu odhodlaniu zachovať mier. Desať rokov po nastolení mieru predstavujú tieto voľby významný krok k posilneniu demokracie v Angole.

EÚ oceňuje významné úsilie, ktoré vynaložili angolské volebné orgány v týchto voľbách. Európska únia vyjadruje uznanie za dobre zorganizované voľby, ktoré svedčia o odhodlaní všetkých Angolčanov.

Európska únia vyslala misiu expertov na voľby na základe pozvania angolských orgánov. Vzala na vedomie názor zúčastnených medzinárodných pozorovateľov, ktorí považujú voľby celkovo za úspešné, ako aj kritiku vyslovenú niektorými politickými stranami a organizáciami občianskej spoločnosti v súvislosti s niekoľkými aspektmi volebného procesu.

EÚ si všimla niekoľko nedostatkov vo volebnom procese. V záujme zvýšenia dôvery vo volebný proces je Európska únia pripravená podporiť príslušné angolské orgány, aby v budúcich voľbách zabezpečili účinné riešenie týchto nedostatkov.

K tomuto vyhláseniu sa pripája pristupujúca krajina Chorvátsko*, kandidátske krajiny Turecko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko*, Čierna Hora* a Srbsko*, krajiny zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pridruženia a potenciálni kandidáti Albánsko a Bosna a Hercegovina a krajiny EZVO Lichtenštajnsko a Nórsko, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru, ako aj Ukrajina, Moldavská republika, Arménsko, Azerbajdžan a Gruzínsko.

* Chorvátsko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora a Srbsko sa naďalej zúčastňujú na procese stabilizácie a pridruženia.


Side Bar