Navigation path

Left navigation

Additional tools

CONSILIUL
UNIUNII EUROPENE

RO

Bruxelles, 24 septembrie 2012

(OR. en)

14095/2/12 REV 2

PRESSE 393

Declarația Înaltului Reprezentant Catherine Ashton,
în numele Uniunii Europene, privind rezultatele finale ale alegerilor din Angola

Uniunea Europeană recunoaște confirmarea de către Curtea Constituțională a rezultatelor finale ale alegerilor generale desfășurate în Angola la 31 august 2012.

Uniunea Europeană felicită poporul angolez pentru calmul și participarea sa pașnică, precum și partidele politice și societatea civilă pentru angajamentul lor permanent pentru pace. Aceste alegeri reprezintă o etapă importantă către consolidarea democrației în Angola, la un deceniu de la obținerea păcii.

UE recunoaște efortul substanțial investit în aceste alegeri de autoritățile electorale angoleze. Uniunea Europeană salută procesul de votare bine organizat, care stă mărturie pentru angajamentul tuturor angolezilor în aceste alegeri.

La invitația autorităților angoleze, Uniunea Europeană a trimis o misiune de experți electorali. Uniunea Europeană a luat act de faptul că alegerile au fost considerate de observatorii internaționali prezenți ca fiind în general de succes, precum și de criticile exprimate de unele partide politice și organizații ale societății civile în legătură cu o serie de aspecte ale procesului electoral.

UE a constatat unele deficiențe în cadrul procesului electoral. În interesul sporirii încrederii în procesul electoral, Uniunea Europeană este pregătită să sprijine autoritățile angoleze competente pentru a se asigura că aceste preocupări sunt eficient abordate în cadrul unor viitoare alegeri.

Croația*, țară aderentă, Turcia, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei*, Muntenegru* și Serbia*, țări candidate, Albania și Bosnia și Herțegovina, țări din cadrul procesului de stabilizare și de asociere și potențiale țări candidate, Liechtenstein și Norvegia, țări AELS membre ale Spațiului Economic European, precum și Ucraina, Republica Moldova și Armenia, se aliniază prezentei declarații.

* Croația, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru și Serbia continuă să facă parte din procesul de stabilizare și de asociere.


Side Bar