Navigation path

Left navigation

Additional tools

DE EUROPESE UNIE

NL

Brussel, 24 september 2012

(OR. en)

14095/2/12 REV 2

PRESSE 393

Verklaring van hoge vertegenwoordiger Catherine Ashton namens de Europese Unie over de definitieve uitkomst van de verkiezingen in Angola

De Europese Unie onderkent dat het constitutioneel hof van Angola de definitieve uitkomst heeft bevestigd van de algemene verkiezingen die op 31 augustus 2012 in het land zijn gehouden.

De Europese Unie complimenteert het Angolese volk, dat ingetogen en vreedzaam aan het verkiezingsproces heeft deelgenomen, en prijst de politieke partijen en het maatschappelijk middenveld wegens hun volhardende inzet voor de vrede. Met deze verkiezingen heeft Angola een belangrijke etappe op de weg naar een volwaardige democratie afgesloten, tien jaar na de totstandkoming van de vrede.

De Europese Unie beseft hoezeer de Angolese verkiezingsautoriteiten zich voor deze verkiezingen hebben ingespannen. Zij is vol lof voor het vlotte verloop van het verkiezingsproces, dat illustratief is voor de positieve instelling waarmee alle Angolezen de verkiezingen tegemoet zijn getreden.

De Europese Unie had op uitnodiging van de Angolese autoriteiten een missie van verkiezingsdeskundigen afgevaardigd. De Unie heeft er nota van genomen dat de aanwezige internationale waarnemers de verkiezingen over het algemeen als geslaagd hebben aangemerkt, maar ook dat sommige politieke partijen en organisaties van het middenveld zich kritisch hebben uitgelaten over een aantal aspecten van het verkiezings­proces.

De EU heeft enkele tekortkomingen in het verkiezingsproces opgemerkt. Teneinde het vertrouwen in het verkiezingsproces nog te doen toenemen verklaart de Europese Unie zich bereid de bevoegde autoriteiten in Angola bij te staan om te garanderen dat de geconstateerde tekortkomingen bij toekomstige verkiezingen verholpen zullen zijn.

De toetredende staat Kroatië*, de kandidaat-lidstaten Turkije, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië*, Montenegro* en Servië*, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië en Bosnië en Herzegovina, en de EVA-landen Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede Oekraïne, de Republiek Moldavië en Armenië, sluiten zich bij deze verklaring aan.

* Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro en Servië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.


Side Bar