Navigation path

Left navigation

Additional tools

EIROPAS SAVIENĪBA

LV

Briselē, 2012. gada 24. septembrī

(OR. en)

14095/2/12 REV 2

PRESSE 393

Eiropas Savienības vārdā sniegta Augstās pārstāves Catherine Ashton deklarācija par Angolas vēlēšanu galīgajiem rezultātiem

Eiropas Savienība atzīst Konstitucionālās tiesas apstiprinājumu par Angolā 2012. gada 31. augustā notikušo vispārējo vēlēšanu galīgajiem rezultātiem.

Eiropas Savienība apsveic Angolas tautu par rāmo un mierīgo piedalīšanos vēlēšanās un apsveic politiskās partijas un pilsonisko sabiedrību par nesatricināmo apņēmību saglabāt mieru. Šīs vēlēšanas ir nozīmīgs solis demokrātijas nostiprināšanā Angolā – desmit gadus pēc miera panākšanas.

ES atzīst ievērojamos centienus, ko Angolas vēlēšanu iestādes ieguldīja šajās vēlēšanās. Eiropas Savienība uzteic labi organizēto vēlēšanu procesu, kas liecina par visu angoliešu atbalstu šīm vēlēšanām.

Saskaņā ar Angolas iestāžu uzaicinājumu Eiropas Savienība nosūtīja vēlēšanu ekspertu misiju. Eiropas Savienība pieņēma zināšanai faktu, ka klātesošie starptautiskie novērotāji vēlēšanas atzina par kopumā veiksmīgām, kā arī – dažu politisko partiju un pilsoniskās sabiedrības organizāciju kritiku saistībā ar vairākiem vēlēšanu procesa aspektiem.

ES novēroja dažus trūkumus vēlēšanu procesā. Lai palielinātu uzticību vēlēšanu procesam, Eiropas Savienība ir gatava atbalstīt kompetentās Angolas iestādes, lai nodrošinātu to, ka turpmākās vēlēšanās šie trūkumi tiktu efektīvi novērsti.

Valsts, kas pievienojas, – Horvātija*, kandidātvalstis Turcija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika*, Melnkalne* un Serbija*, stabilizācijas un asociācijas procesa valstis un iespējamās kandidātvalstis Albānija un Bosnija un Hercegovina, un EBTA valstis Lihtenšteina un Norvēģija, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis, kā arī Ukraina, Moldovas Republika un Armēnija pievienojas šai deklarācijai.

* Horvātija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Melnkalne un Serbija turpina piedalīties stabilizācijas un asociācijas procesā.


Side Bar