Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPOS SĄJUNGA

LT

Briuselis, 2012 m. rugsėjo 24 d.

(OR. en)

14095/2/12 REV 2

PRESSE 393

Vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton deklaracija Europos Sąjungos vardu dėl rinkimų Angoloje galutinių rezultatų

Europos Sąjunga pripažįsta Konstitucinio Teismo patvirtintus 2012 m. rugpjūčio 31 d. Angoloje įvykusių parlamento rinkimų galutinius rezultatus.

Europos Sąjunga sveikina Angolos gyventojus už jų ramų ir taikų dalyvavimą, o politines partijas ir pilietinę visuomenę – už jų nuolatinį įsipareigojimą palaikyti taiką. Šie rinkimai yra svarbus žingsnis stiprinant demokratiją Angoloje, šaliai jau dešimtmetį gyvenant taikiai.

ES pripažįsta už rinkimus atsakingų Angolos valdžios institucijų į šiuos rinkimus įdėtas dideles pastangas. Europos Sąjunga giria gerai suorganizuotą balsavimo procesą – jis liudija visų Angolos gyventojų įsipareigojimą šiems rinkimams.

Gavusi Angolos valdžios institucijų kvietimą Europos Sąjunga nusiuntė rinkimų ekspertų misiją. Europos Sąjunga atkreipė dėmesį į tai, kad dalyvavę tarptautiniai stebėtojai juos pripažino iš esmės sėkmingais, ir į kai kurių politinių partijų bei pilietinės visuomenės organizacijų pareikštą kritiką dėl kai kurių rinkimų proceso aspektų.

ES pažymėjo kai kuriuos rinkimų proceso trūkumus. Siekdama padidinti pasitikėjimą rinkimų procesu, Europos Sąjunga yra pasirengusi teikti paramą kompetentingoms Angolos valdžios institucijoms, kad būtų užtikrina, jog šie susirūpinimą keliantys klausimai būsimuose rinkimuose būtų veiksmingai išspręsti.

Stojančioji šalis Kroatija*, šalys kandidatės Turkija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija*, Juodkalnija* ir Serbija*, stabilizacijos ir asociacijos procese dalyvaujančios šalys bei potencialios kandidatės Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Europos ekonominės erdvės narėms esančios ELPA šalys Lichtenšteinas ir Norvegija, taip pat Ukraina, Moldovos Respublika ir Armėnija prisijungia prie šios deklaracijos.

* Kroatija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Juodkalnija ir Serbija toliau dalyvauja stabilizacijos ir asociacijos procese.


Side Bar