Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPAN UNIONI

FI

Bryssel, 2. lokakuuta 2012

(OR. en)

14095/2/12 REV 2

PRESSE 393

Korkean edustajan Catherine Ashtonin Euroopan unionin puolesta antama julkilausuma Angolan vaalien lopullisista tuloksista

Euroopan unioni panee merkille, että perustuslakituomioistuin vahvisti 31. elokuuta 2012 Angolassa pidettyjen parlamenttivaalien lopulliset tulokset.

Euroopan unioni onnittelee Angolan kansaa rauhanomaisesta osallistumisesta vaaleihin ja poliittisia puolueita ja kansalaisyhteiskuntaa jatkuvasta sitoutumisestaan rauhaan. Nämä vaalit ovat merkittävä edistysaskel demokratian lujittamisessa Angolaan vuosikymmen rauhanteon jälkeen.

EU antaa Angolan vaaliviranomaisille tunnustusta heidän merkittävästä työstään vaalien hyväksi. EU kiittää hyvin organisoidusta vaaliprosessista, joka osoittaa kaikkien angolalaisten sitoumuksen näihin vaaleihin.

Angolan viranomaisten kutsusta EU lähetti paikalle vaaliasiantuntijoiden valtuuskunnan. Euroopan unioni pani merkille, että paikalla olleet kansainväliset tarkkailijat katsoivat vaalien sujuneen yleisesti ottaen hyvin. Lisäksi se pani merkille joidenkin poliittisten puolueiden ja kansalaisjärjestöjen esille tuoman, vaaliprosessin useisiin eri vaiheisiin liittyneen kritiikin.

EU pani merkille joitakin puutteita vaaliprosessissa. Jotta kansalaisten luottamusta vaaliprosessiin voidaan parantaa, Euroopan unioni on valmis tukemaan toimivaltaisia Angolan viranomaisia sen varmistamisessa, että näihin puutteisiin puututaan tehokkaalla tavalla tulevissa vaaleissa.

Liittyvä maa Kroatia*, jäsenehdokasmaat Turkki, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia*, Montenegro* ja Serbia*, vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvat maat ja mahdolliset jäsenehdokkaat Albania sekä Bosnia ja Hertsegovina, Euroopan talousalueeseen kuuluvat EFTA-maat Liechtenstein ja Norja sekä Ukraina, Moldovan tasavalta ja Armenia yhtyvät tähän julkilausumaan.

* Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro ja Serbia kuuluvat edelleen vakautus- ja assosiaatioprosessin piiriin.


Side Bar