Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPA LIIT

ET

Brüssel, 24. september 2012

(OR. en)

14095/1/12 REV 1

PRESSE 393

Kõrge esindaja Catherine Ashtoni poolt Euroopa Liidu nimel tehtud avaldus Angolas toimunud valimiste lõpptulemuste kohta

Euroopa Liit tunnistab konstitutsioonikohtu kinnitust Angolas 31. augustil 2012 toimunud üldvalimiste lõpptulemuste kohta.

Euroopa Liit õnnitleb Angola rahvast seoses nende rahuliku ja rahumeelse osalemisega valimistel ning poliitilisi erakondi ja kodanikuühiskonda seoses nende jätkuva pühendumisega rahule. Need valimised kujutavad endast olulist sammu demokraatia tugevdamise poole Angolas kümme aastat pärast rahu saavutamist.

EL tunnistab olulist pingutust, mida Angola valimiste korraldamise eest vastutavad asutused nende valimistega seoses tegid. Euroopa Liit avaldab kiitust hästi korraldatud hääletusprotsessi eest, mis näitab kõigi Angola inimeste pühendumist nendele valimistele.

Angola võimude kutsel saatis Euroopa Liit riiki valimisekspertide missiooni. Euroopa Liit võttis teadmiseks, et rahvusvahelised vaatlejad pidasid valimisi üldiselt edukateks, samuti mõnede poliitiliste erakondade ja kodanikuühiskonna organisatsioonide poolt väljendatud kriitika valimisprotsessi mitmete aspektide suhtes.

EL märkis teatud puudujääke valimisprotsessis. Usalduse suurendamiseks valimisprotsessi suhtes on Euroopa Liit valmis toetama Angola pädevaid asutusi selle tagamisel, et need probleemid lahendatakse tulevastes valimistes tõhusalt.

Ühinev riik Horvaatia*, kandidaatriigid Türgi, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik*, Montenegro* ja Serbia, stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevad riigid ja potentsiaalsed kandidaatriigid Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina ning Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvad EFTA liikmesriigid Liechtenstein ja Norra, ning samuti Ukraina, Moldova Vabariik ja Armeenia ühinevad käesoleva avaldusega.

* Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Montenegro ja Serbia osalevad jätkuvalt stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis.

+ Island on jätkuvalt EFTA ja Euroopa Majanduspiirkonna liige.


Side Bar