Navigation path

Left navigation

Additional tools


DEN EUROPÆISKE UNION

DA

Bruxelles, den 24. september 2012

(OR. en)

14095/2/12 REV 2

PRESSE 393

Erklæring fra den højtstående repræsentant Catherine Ashton på Den Europæiske Unions vegne om de endelige resultater af valget i Angola

Den Europæiske Union anerkender forfatningsdomstolens bekræftelse af de endelige resultater af parlamentsvalget den 31. august 2012 i Angola.

Den Europæiske Union lykønsker det angolanske folk med dets rolige og fredelige deltagelse og de politiske partier og civilsamfundet med deres fortsatte engagement i freden. Dette valg er et vigtigt skridt hen mod styrkelse af demokratiet i Angola, ti år efter at der blev opnået fred.

EU anerkender den betydelige indsats, som Angolas valgmyndigheder ydede ved dette valg. Den Europæiske Union roser den velorganiserede valgproces, som vidner om alle angolaneres engagement i dette valg.

På anmodning af de angolanske myndigheder udsendte Den Europæiske Union en valgekspertmission. Den Europæiske Union noterede sig, at de tilstedeværende internationale observatører anså valget for generelt vellykket, og at nogle politiske partier og civilsamfundsorganisationer fremsatte kritik af en række aspekter af valgprocessen.

EU bemærkede visse mangler i valgprocessen. For at øge tilliden til valgprocessen er Den Europæiske Union rede til at støtte de kompetente angolanske myndigheder for at sikre, at der findes en reel løsning på disse problemer ved fremtidige valg.

Det tiltrædende land Kroatien*, kandidatlandene Tyrkiet, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien*, Montenegro* og Serbien*, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien og Bosnien-Hercegovina, EFTA-landene Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt Ukraine, Republikken Moldova og Armenien tilslutter sig denne erklæring.

* Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro og Serbien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen.


Side Bar