Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEAN UNION

CS

Brusel 24. září 2012

(OR. en)

14095/2/12 REV 2

PRESSE 393

Prohlášení vysoké představitelky Catherine Ashtonové jménem Evropské unie ke konečným výsledkům voleb v Angole

Evropská unie bere na vědomí, že Ústavní soud potvrdil konečné výsledky všeobecných voleb, které se v Angole konaly dne 31. srpna 2012.

Evropská unie blahopřeje angolskému lidu k jeho rozvážné a pokojné účasti ve volbách a politickým stranám a občanské společnosti k trvalému odhodlání zachovávat mír. Deset let poté, co bylo dosaženo míru, jsou tyto volby významným krokem k posílení demokracie v Angole.

EU si je vědoma značného úsilí, které v těchto volbách vynaložily angolské volební orgány. Evropská unie oceňuje dobře zorganizovaný průběh hlasování, který dokládá, že tyto volby měly podporu všech Angolanů.

Na pozvání angolských orgánů vyslala Evropská unie volební misi odborníků. Evropská unie vzala na vědomí skutečnost, že mezinárodní pozorovatelé, kteří byli během voleb přítomni, považují tyto volby celkově za úspěšné, přičemž zaznamenala i kritické hlasy některých politických stran a organizací občanské společnosti týkající se řady aspektů volebního procesu.

EU si v rámci volebního procesu povšimla několika nedostatků. V zájmu zvýšení důvěry ve volební proces je Evropská unie připravena podpořit příslušné angolské orgány s cílem zajistit, aby tyto otázky byly účinně vyřešeny před budoucími volbami.

K tomuto prohlášení se připojují přistupující země Chorvatsko*, kandidátské země Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, Černá Hora* a Srbsko*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie a Bosna a Hercegovina a země ESVO Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Ukrajina, Moldavská republika a Arménie.

*Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora a Srbsko jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.


Side Bar