Navigation path

Left navigation

Additional tools

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

BG

Брюксел, 24 септември 2012 г.

(OR. en)

14095/2/12 REV 2

PRESSE 393

Декларация на върховния представител Катрин Аштън
от името на Европейския съюз
във връзка с окончателните резултати от изборите в Ангола

Европейският съюз приема потвърждението от Конституционния съд на окончателните резултати от общите избори, проведени в Ангола на 31 август 2012 г.

Европейският съюз поздравява анголския народ за спокойното и мирно участие, а политическите партии и гражданското общество — за трайната им ангажираност с мира. Десетилетие след постигането на мир тези избори представляват важна стъпка към укрепването на демокрацията в Ангола.

ЕС признава сериозните усилия на анголските изборни органи за провеждането на тези избори. Европейският съюз изказва похвала за добре организирания процес на гласуване, който свидетелства за ангажираността на всички анголци с тези избори.

По покана на анголските власти Европейският съюз изпрати мисия на експерти по провеждане на избори. Европейският съюз отбеляза оценката на присъствалите международни наблюдатели, според които изборите са били успешни като цяло, но също и критиките, отправени от някои политически партии и организации на гражданското общество по отношение на редица страни на изборния процес.

ЕС отбеляза някои недостатъци на процеса. В интерес на повишаването на доверието в изборния процес Европейският съюз е готов да окаже подкрепа на компетентните анголски органи, за да се гарантира ефективното отстраняване на тези недостатъци при бъдещи избори.

Присъединяващата се страна Хърватия*, страните кандидатки Турция, бившата югославска република Македония*, Черна гора* и Сърбия*, страните от процеса на стабилизиране и асоцииране и потенциални кандидатки Албания и Босна и Херцеговина, страните от ЕАСТ Лихтенщайн и Норвегия, членуващи в Европейското икономическо пространство, както и Украйна, Република Молдова и Армения се присъединяват към настоящата декларация.

* Хърватия, бившата югославска република Македония, Черна гора и Сърбия продължават да участват в процеса на стабилизиране и асоцииране.


Side Bar