Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKA UNIJA

SL

Bruselj, 18. september 2012

(OR. en)

13893/1/12 REV 1

PRESSE 383

Izjava visoke predstavnice Catherine Ashton v imenu Evropske unije o političnih zapornikih v Eritreji

Evropska unija ostaja zelo zaskrbljena, ker eritrejska vlada še naprej krši temeljne človekove pravice, s tem pa obveznosti po notranjem in mednarodnem pravu. EU je zaskrbljena predvsem zaradi še vedno trajajočega pripora brez sojenja, v katerem je od 18. septembra 2001 skupina enajstih vidnih poslancev in članov Ljudske fronte za vzpostavitev demokracije in pravice, od 23. septembra 2001 pa deset neodvisnih novinarjev, med njimi tudi eritrejsko-švedski državljan Dawit Isaak. Ti ljudje so kljub ponavljajočim se pozivom mednarodne skupnosti, tudi Sveta ZN za človekove pravice in Evropske unije, zadnjih enajst let zaprti brez kakršnih koli stikov z zunanjim svetom in brez vseh pravic. Obstajajo poročila o tem, da je bila prostost odvzeta tudi drugim novinarjem, ki naj bi ostali v priporu brez sojenja. Evropska unija je zlasti zaskrbljena zaradi domnevne smrti nekaterih političnih zapornikov in poslabšanja zdravstvenega stanja drugih.

Stalno pomanjkanje informacij o tem, kje priporniki so, in njihovem dostopu do zdravstvenega varstva je očitna kršitev številnih obveznosti na področju človekovih pravic, kot sta prepoved samovoljnega pripora in pravica oseb, ki jim je bila odvzeta prostost, do spoštovanja njihovega človeškega dostojanstva. Te obveznosti so določene v Mednarodnem paktu o političnih in državljanskih pravicah (MPDPP), ki ga je ratificirala tudi Eritreja.

Evropska unija poziva eritrejsko vlado, naj brezpogojno izpusti te zapornike in druge osebe, zaprte zaradi svojih političnih prepričanj. Od nje tudi zahteva, naj razkrije vse informacije o tem, kje so ti zaporniki, ter jim, ne nazadnje iz humanitarnih razlogov, omogoči stik z njihovimi družinami in odvetniki.

Tej izjavi se pridružujejo država pristopnica Hrvaška*, države kandidatke Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija*, Črna gora*, Islandija+ in Srbija*, državi v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu in možni kandidatki za članstvo Albanija ter Bosna in Hercegovina, državi Efte Lihtenštajn in Norveška, ki sta članici Evropskega gospodarskega prostora, ter Ukrajina, Republika Moldavija in Armenija.

* Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Črna gora in Srbija še naprej sodelujejo v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu.

+ Islandija ostaja še naprej članica Efte in Evropskega gospodarskega prostora.


Side Bar