Navigation path

Left navigation

Additional tools

RADA
EURÓPSKEJ ÚNIE

SK

V Bruseli 18. septembra 2012

(OR. en)

13893/1/12 REV 1

PRESSE 383

Vyhlásenie vysokej predstaviteľky Catherine Ashtonovej v mene Európskej únie o politických väzňoch v Eritrei

Európska únia je naďalej hlboko znepokojená skutočnosťou, že vláda Eritrejského štátu pokračuje v porušovaní svojich záväzkov v oblasti ľudských práv vyplývajúcich z vnútroštátneho a medzinárodného práva. EÚ poukazuje konkrétne na to, že od 18. septembra 2001 je bez súdneho konania zadržiavaná skupina jedenástich významných poslancov parlamentu a členov Ľudového frontu za demokraciu a spravodlivosť a od 23. septembra 2001 desiati nezávislí novinári vrátane švédsko-eritrejského občana Dawita Isaaka. Títo ľudia sú napriek opakovaným výzvam medzinárodného spoločenstva vrátane Rady OSN pre ľudské práva a Európskej únie zadržiavaní už jedenásť rokov bez toho, aby mali akýkoľvek kontakt s vonkajším svetom, pričom im boli odňaté všetky práva. Existujú správy o tom, že boli zatknutí aj iní novinári, ktorí sú tiež zadržiavaní bez súdneho konania. Európska únia je osobitne znepokojená správami o úmrtí niektorých z týchto politických väzňov a zhoršovaním zdravotného stavu ostatných z nich.

Skutočnosť, že naďalej nie sú k dispozícii informácie o mieste pobytu zadržaných osôb a ich prístupe k zdravotnej starostlivosti, predstavuje jasné porušenie viacerých záväzkov v oblasti ľudských práv, ako napríklad zákazu svojvoľného zadržiavania alebo práva každého, kto bol pozbavený slobody, aby sa pri zaobchádzaní s ním zachovávala ľudská dôstojnosť. Tieto práva sú zakotvené v Medzinárodnom pakte OSN o občianskych a politických právach, ktoré Eritrea ratifikovala.

Európska únia nalieha na vládu Eritrejského štátu, aby týchto väzňov bezpodmienečne prepustila spolu s ostatnými osobami, ktoré zadržiava pre ich politické názory. Európska únia žiada vládu Eritrejského štátu, aby zverejnila všetky informácie o mieste pobytu týchto väzňov a aby im umožnila stretnúť sa s rodinami a právnikmi, a to nielen z humanitárnych dôvodov.

K tomuto vyhláseniu sa pripája pristupujúca krajina Chorvátsko*, kandidátske krajiny bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko*, Čierna Hora*, Island+ a Srbsko*, krajiny zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pridruženia a potenciálni kandidáti Albánsko a Bosna a Hercegovina a krajiny EZVO Lichtenštajnsko a Nórsko, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru, ako aj Moldavská republika a Arménsko.

* Chorvátsko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora a Srbsko sa naďalej zúčastňujú na procese stabilizácie a pridruženia.

+ Island je naďalej členom EZVO a Európskeho hospodárskeho priestoru.


Side Bar