Navigation path

Left navigation

Additional tools

UNIUNEA EUROPEANĂ

RO

Bruxelles, 18 septembrie 2012

(OR. en)

13893/1/12 REV 1

PRESSE 383

Declaraţia Înaltului Reprezentant Catherine Ashton, în numele Uniunii Europene, cu privire la prizonierii politici din Eritreea

Uniunea Europeană este în continuare profund îngrijorată în legătură cu faptul că guvernul statului Eritreea continuă să îşi încalce obligaţiile din domeniul drepturilor omului, în temeiul atât al dreptului naţional, cât şi al celui internaţional. UE se referă în special la detenţia continuă, fără proces, din 18 septembrie 2001, a unui grup de unsprezece membri marcanţi ai Parlamentului şi ai Frontului Popular pentru Democraţie şi Justiţie, precum şi, din 23 septembrie 2001, a zece jurnalişti independenţi, inclusiv a cetăţeanului eritreean-suedez Dawit Isaak. În pofida apelurilor repetate ale comunităţii internaţionale, inclusiv ale Consiliului pentru Drepturile Omului şi ale Uniunii Europene, aceste persoane se află în detenţie de unsprezece ani fără niciun contact cu lumea exterioară, toate drepturile fiindu-le suspendate. Există informaţii conform cărora există şi alţi jurnalişti care au fost arestaţi şi care sunt în detenţie fără să fi avut parte de un proces. Uniunea Europeană este în mod special îngrijorată din cauza deceselor raportate ale unora dintre prizonierii politici şi a deteriorării stării de sănătate a altora.

Lipsa continuă a informaţiilor privind locul unde se află deţinuţii şi accesul acestora la asistenţă medicală reprezintă o încălcare clară a mai multor obligaţii în materie de drepturile omului, cum ar fi interzicerea detenţiei arbitrare şi dreptul oricărei persoane private de libertate de a fi tratată cu demnitate umană. Aceste obligaţii sunt menţionate în Pactul cu privire la drepturile civile şi politice al ONU (PIDCP), care a fost ratificat de Eritreea.

Uniunea Europeană îndeamnă guvernul statului Eritreea să elibereze necondiţionat aceşti prizonieri, precum şi alte persoane deţinute din cauza opiniilor lor politice. Uniunea Europeană solicită guvernului statului Eritreea să facă publice toate informaţiile privind locul unde se află aceşti prizonieri şi să le permită accesul la familiile şi la avocaţii lor, nu în ultimul rând din motive umanitare.

Croaţia*, ţară aderentă, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei*, Muntenegru*, Islanda+ şi Serbia*, ţări candidate, Albania şi Bosnia şi Herţegovina, ţări din cadrul procesului de stabilizare şi de asociere şi potenţiale ţări candidate, Liechtenstein şi Norvegia, ţări AELS membre ale Spaţiului Economic European, precum şi Republica Moldova şi Armenia se aliniază la prezenta declaraţie.

* Croaţia, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru şi Serbia continuă să facă parte din procesul de stabilizare şi de asociere.

+ Islanda continuă să fie membru al AELS şi al Spaţiului Economic European.


Side Bar