Navigation path

Left navigation

Additional tools

UNIA EUROPEJSKA

PL

Bruksela, 18 września 2012 r.

(OR. en)

13893/1/12 REV 1

PRESSE 383

Oświadczenie wysokiej przedstawiciel, Catherine Ashton, wydane w imieniu Unii Europejskiej w sprawie więźniów politycznych w Erytrei

Unia Europejska jest nadal głęboko poruszona faktem, że rząd Państwa Erytrea wciąż nie dotrzymuje wynikających z prawa krajowego i międzynarodowego zobowiązań w zakresie przestrzegania praw człowieka. UE nawiązuje tu w szczególności do dalszego przetrzymywania bez procesu od 18 września 2001 r. grupy jedenastu wybitnych parlamentarzystów i członków Ludowego Frontu na rzecz Demokracji i Sprawiedliwości, a od 23 września 2001 r. – również dziesięciu niezależnych dziennikarzy, w tym Dawita Isaaka, będącego obywatelem Erytrei i Szwecji. Mimo ponawianych apeli społeczności międzynarodowej, w tym Rady Praw Człowieka ONZ i Unii Europejskiej, od jedenastu lat osoby te są przetrzymywane bez możliwości kontaktu ze światem zewnętrznym i pozbawione wszelkich praw. Istnieją doniesienia, że inni dziennikarze zostali aresztowani i są przetrzymywani bez procesu. Unia Europejska jest szczególnie zaniepokojona prawdopodobną śmiercią lub pogorszeniem stanu zdrowia niektórych więźniów politycznych.

Stały brak informacji o miejscu przetrzymywania tych osób i o ich dostępie do opieki zdrowotnej stoi w jawnej sprzeczności z wieloma zobowiązaniami w zakresie praw człowieka, takimi jak zakaz arbitralnego zatrzymania i prawo każdej osoby pozbawionej wolności do bycia traktowanym z poszanowaniem ludzkiej godności. Prawa te zapisane są w uchwalonym przez ONZ pakcie praw obywatelskich i politycznych (ICCPR), który Erytrea ratyfikowała.

Unia Europejska stanowczo wzywa rząd Państwa Erytrea do bezwarunkowego uwolnienia tych więźniów oraz pozostałych osób uwięzionych za poglądy polityczne. Unia Europejska apeluje do rządu Państwa Erytrea o publiczne podanie – także ze względów humanitarnych – informacji o miejscu przetrzymywania tych więźniów i o umożliwienie im kontaktu z rodzinami i prawnikami.

Kraj przystępujący: Chorwacja*; kraje kandydujące: była jugosłowiańska republika Macedonii*, Czarnogóra*, Islandia+ i Serbia*; państwa uczestniczące w procesie stabilizacji i stowarzyszenia i potencjalne kraje kandydujące: Albania oraz Bośnia i Hercegowina; państwa EFTA będące członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Liechtenstein i Norwegia; a także Republika Mołdawii i Armenia przyłączają się do niniejszego oświadczenia.

* Chorwacja, była jugosłowiańska republika Macedonii, Czarnogóra i Serbia nadal uczestniczą w procesie stabilizacji i stowarzyszenia.

+ Islandia jest nadal członkiem EFTA i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Side Bar