Navigation path

Left navigation

Additional tools

EIROPAS SAVIENĪBA

LV

Briselē, 2012. gada 18. septembrī

(OR. en)

13893/1/12 REV 1

PRESSE 383

Eiropas Savienības vārdā sniegta Augstās pārstāves Ketrinas Eštones deklarācija par Eritrejas politieslodzītajiem

Eiropas Savienība joprojām ir nopietni nobažījusies par to, ka Eritrejas Valsts valdība turpina pārkāpt cilvēktiesības un neievēro saistības, ko tā šajā jomā ir uzņēmusies gan saskaņā ar savas valsts, gan starptautiskām tiesībām. ES it īpaši norāda uz to, ka ilgstoši – kopš 2001. gada 18. septembra – bez tiesas apcietinājumā atrodas vienpadsmit prominentu parlamenta deputātu un Tautas frontes par demokrātiju un tiesiskumu pārstāvju grupa, kā arī – kopš 2001. gada 23. septembra – desmit neatkarīgi žurnālisti, kuru vidū ir Eritrejas un Zviedrijas pilsonis Davits Isāks (Dawit Isaak). Neraugoties uz starptautiskās sabiedrības, tostarp ANO Cilvēktiesību padomes un Eiropas Savienības, atkārtotiem lūgumiem, šie cilvēki pēdējos vienpadsmit gadus atrodas apcietinājumā, un viņiem ir liegti jebkādi sakari ar ārpasauli, kā arī atņemtas visas tiesības. Pienākuši ziņojumi par to, ka ir arestēti un bez tiesas apcietinājumā atrodas arī citi žurnālisti. Eiropas Savienība it īpaši pauž bažas saistībā ar ziņām par dažu politieslodzīto nāvi un citu politieslodzīto veselības stāvokļa pasliktināšanos.

Tas, ka joprojām nav pieejama informācija par aizturēto personu atrašanās vietu un piekļuvi veselības aprūpei, ir nepārprotams vairāku cilvēktiesību pārkāpums; piemēram, tādējādi tiek pārkāpts aizliegums patvaļīgi aizturēt cilvēkus, kā arī ikvienas personas, kam atņemta brīvība, tiesības uz cilvēka cieņu neaizskarošu izturēšanos. Minētās tiesības ir iekļautas ANO paktā par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, kuru Eritreja ir ratificējusi.

Eiropas Savienība mudina Eritrejas Valsts valdību bez jebkādiem nosacījumiem atbrīvot minētos ieslodzītos līdz ar pārējām personām, kuras ir aizturētas politisko uzskatu dēļ. Eiropas Savienība prasa, lai Eritrejas Valsts valdība publiskotu visu informāciju par minēto ieslodzīto atrašanās vietu un atļautu viņiem tikties ar savām ģimenēm un juristiem, jo īpaši humānu apsvērumu dēļ.

Valsts, kas pievienojas, – Horvātija*, kandidātvalstis bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika*, Melnkalne*, Islande+ un Serbija*, stabilizācijas un asociācijas procesa valstis un iespējamās kandidātvalstis Albānija un Bosnija un Hercegovina, un EBTA valstis Lihtenšteina un Norvēģija, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis, kā arī Moldovas Republika un Armēnija pievienojas šai deklarācijai.

* Horvātija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Melnkalne un Serbija turpina piedalīties stabilizācijas un asociācijas procesā.

+ Islande joprojām ir EBTA un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts.


Side Bar