Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPOS SĄJUNGA

LT

Briuselis, 2012 m. rugsėjo 18 d.

(OR. en)

13893/1/12 REV 1

PRESSE 383

Vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton deklaracija Europos Sąjungos vardu dėl politinių kalinių Eritrėjoje

Europos Sąjungai didelį susirūpinimą tebekelia tai, kad Eritrėjos Valstybės Vyriausybė toliau pažeidinėja savo įsipareigojimus žmogaus teisių srityje, prisiimtus tiek pagal nacionalinę, tiek pagal tarptautinę teisę. ES visų pirma pažymi tai, kad nuo 2001 m. rugsėjo 18 d. be teismo nuolat kalinama vienuolikos žinomų Parlamento narių bei Liaudies demokratijos ir teisingumo fronto narių grupė, o nuo 2001 m. rugsėjo 23 d. – dar ir dešimt nepriklausomų žurnalistų, įskaitant Eritrėjos ir Švedijos pilietį Dawit Isaak. Nepaisant daugkartinių tarptautinės bendruomenės, įskaitant JT Žmogaus teisių tarybą ir Europos Sąjungą, raginimų, šie žmonės pastaruosius vienuolika metų kalinami nesuteikiant jiems jokios galimybės palaikyti ryšį su išoriniu pasauliu, iš jų taip pat atimtos visos jų teisės. Gauta pranešimų apie areštuotus ir be teismo kalinamus kitus žurnalistus. Europos Sąjunga yra ypač susirūpinusi dėl pranešimų apie tai, kad kai kurie politiniai kaliniai mirė, o kitų kalinių sveikatos būklė pablogėjo.

Toliau nepateikiant informacijos apie sulaikytųjų laikymo vietą ir jų galimybes gauti sveikatos priežiūros paslaugas aiškiai pažeidžiami keli įsipareigojimai žmogaus teisių srityje, pavyzdžiui, savavališko sulaikymo draudimas ir visų asmenų, iš kurių atimta laisvė, teisė į tai, kad būtų gerbiamas jų žmogaus orumas. Šie principai įtvirtinti JT pilietinių ir politinių teisių pakte, kurį Eritrėja yra ratifikavusi.

Europos Sąjunga primygtinai ragina Eritrėjos Valstybės Vyriausybę besąlygiškai paleisti šiuos kalinius ir kitus asmenis, sulaikytus dėl jų politinių pažiūrų. Europos Sąjunga prašo Eritrėjos Valstybės Vyriausybės viešai paskelbti visą informaciją apie šių kalinių laikymo vietą ir leisti jiems palaikyti ryšius su šeimomis ir advokatais, ypač dėl humanitarinių priežasčių.

Stojančioji šalis Kroatija*, šalys kandidatės buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija*, Juodkalnija*, Islandija+ ir Serbija*, stabilizacijos ir asociacijos procese dalyvaujančios šalys bei potencialios kandidatės Albanija bei Bosnija ir Hercegovina, Europos ekonominės erdvės narėmis esančios ELPA šalys Lichtenšteinas ir Norvegija, taip pat Moldovos Respublika ir Armėnija prisijungia prie šios deklaracijos.

* Kroatija, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Juodkalnija ir Serbija toliau dalyvauja stabilizacijos ir asociacijos procese.

+ Islandija ir toliau yra ELPA ir Europos ekonominės erdvės narė.


Side Bar