Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPAN UNIONI

FI

Bryssel, 18. syyskuuta 2012

(OR. en)

13893/1/12 REV 1

PRESSE 383

Korkean edustajan Catherine Ashtonin Euroopan unionin puolesta antama julkilausuma Eritrean poliittisista vangeista

Euroopan unioni on edelleen syvästi huolissaan siitä, että Eritrean valtion hallitus jatkaa ihmisoikeusloukkauksia oman lainsäädäntönsä ja kansainvälisen oikeuden vastaisesti. EU viittaa erityisesti siihen, että 18. syyskuuta 2001 lähtien Eritrean parlamentin ja People's Front for Democracy and Justice -puolueen yhdentoista näkyvän jäsenen ryhmä ja 23. syyskuuta 2001 lähtien kymmenen riippumatonta lehtimiestä, muun muassa Eritrean ja Ruotsin kansalainen Dawit Isaak, ovat olleet pidätettyinä ilman oikeudenkäyntiä. Kansainvälisen yhteisön, myös YK:n ihmisoikeusneuvoston ja Euroopan unionin, toistuvista vetoomuksista huolimatta nämä henkilöt ovat olleet pidätettyinä viimeiset
11 vuotta ilman yhteyksiä ulkomaailmaan ja ilman oikeuksia. Raporttien mukaan muitakin lehtimiehiä on pidätetty ja otettu säilöön ilman oikeudenkäyntiä. Euroopan unioni on erityisen huolestunut joidenkin poliittisten vankien raportoiduista kuolemantapauksista ja joidenkin terveydentilan huonontumisesta.

Jatkuva tiedonpuute vankien olinpaikasta ja terveydenhoidon saatavuudesta loukkaa selvästi useita ihmisoikeusvelvoitteita, kuten mielivaltaisten pidätysten kieltämistä ja kaikkien vapaudenriiston kohteina olevien henkilöiden oikeutta ihmisarvoiseen kohteluun. Nämä velvoitteet on vahvistettu Eritrean ratifioimassa kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa.

Euroopan unioni vaatii Eritrean valtion hallitusta vapauttamaan nämä vangit ehdoitta samoin kuin muut, poliittisten näkemystensä vuoksi pidätetyt henkilöt. Euroopan unioni pyytää Eritrean valtion hallitusta julkistamaan kaikki tiedot näiden poliittisten vankien olinpaikasta ja sallimaan heille yhteydenpidon perheisiinsä ja asianajajiinsa jo pelkkien humanitaaristen syiden perusteella.

Liittyvä maa Kroatia*, jäsenehdokasmaat entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia*, Montenegro*, Islanti+ ja Serbia*, vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvat maat ja mahdolliset jäsenehdokkaat Albania sekä Bosnia ja Hertsegovina ja Euroopan talousalueeseen kuuluva EFTA-maat Liechtenstein ja Norja, sekä Moldovan tasavalta ja Armenia yhtyvät tähän julkilausumaan.

* Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro ja Serbia kuuluvat edelleen vakautus- ja assosiaatioprosessin piiriin.

+ Islanti on edelleen EFTAn ja Euroopan talousalueen jäsen.


Side Bar