Navigation path

Left navigation

Additional tools

RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

DA

Bruxelles, den 18. september 2012

(OR. en)

13893/1/12 REV 1

PRESSE 383

Erklæring fra den højtstående repræsentant Catherine Ashton på Den Europæiske Unions vegne om politiske fanger i Eritrea

Den Europæiske Union er fortsat dybt bekymret over, at Eritreas regering bliver ved med at krænke sine menneskerettighedsforpligtelser i henhold til national såvel som internatio­nal ret. EU henviser især til, at en gruppe på elleve fremtrædende medlemmer af parlamen­tet og af Folkefronten for Demokrati og Retfærdighed siden den 18. september 2001 fortsat har været tilbageholdt uden rettergang, og at også ti uafhængige journalister, herunder svensk-eritreaneren Dawit Isaak, har været tilbageholdt siden den 23. september 2001. På trods af gentagne opfordringer fra det internationale samfund, herunder FN's Menneske­rettighedsråd og Den Europæiske Union, har disse mennesker de seneste elleve år været tilbageholdt uden nogen som helst kontakt til omverdenen og med alle rettigheder suspen­deret. Der har været beretninger om, at andre journalister er blevet anholdt og tilbageholdt uden rettergang. Den Europæiske Union er særlig bekymret over beretningerne om, at nogle af de politiske fanger er døde, og at andres helbredssituation er forværret.

Den fortsatte mangel på oplysninger om de tilbageholdtes opholdssted og adgang til sundhedsydelser er en klar overtrædelse af flere menneskerettighedsforpligtelser, bl.a. forbuddet mod vilkårlig tilbageholdelse og enhver frihedsberøvet persons ret til at blive behandlet med menneskelig værdighed. Disse forpligtelser er nedfældet i FN's internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som Eritrea har ratificeret.

Den Europæiske Union opfordrer indtrængende Eritreas regering til betingelsesløst at fri­give disse fanger samt andre personer, der tilbageholdes på grund af deres politiske syns­punkter. Den Europæiske Union anmoder Eritreas regering om at offentliggøre alle oplys­ninger om, hvor de pågældende fanger befinder sig, og til ikke mindst af humanitære grun­de at tillade dem at få adgang til deres familier og advokater.

Det tiltrædende land Kroatien*, kandidatlandene Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien*, Montenegro*, Island+ og Serbien*, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien og Bosnien-Hercegovina, EFTA-landene Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt Republikken Moldova og Armenien tilslutter sig denne erklæring.

* Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro og Serbien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen.

+ Island er fortsat medlem af EFTA og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.


Side Bar