Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKÁ UNIE

CS

Brusel 18. září 2012 (25.09)

(OR. en)

13893/1/12 REV 1

PRESSE 383

Prohlášení vysoké představitelky Catherine Ashtonové jménem Evropské unie k situaci politických vězňů v Eritreji

Evropská unie je stále hluboce znepokojena tím, že vláda Státu Eritrea pokračuje v porušování svých závazků v oblasti lidských práv podle vnitrostátního i podle mezinárodního práva. Zvláště je znepokojena skutečností, že bez jakéhokoliv soudního řízení zůstává od 18. září 2001 zadržována skupina jedenácti významných poslanců a členů Lidové fronty pro demokracii a spravedlnost a od 23. září 2001 deset nezávislých novinářů, včetně Dawita Isaaka, občana Eritrey a Švédska. Tito lidé jsou přes opakované výzvy mezinárodního společenství, včetně Rady OSN pro lidská práva a Evropské unie, již deset let zadržováni bez jakéhokoliv kontaktu s okolním světem a jsou jim upírána veškerá práva. Existují zprávy, že bez soudního řízení byli zatčeni a jsou zadržováni další novináři. Evropská unie je zejména znepokojena zprávami o úmrtí některých politických vězňů a o zhoršení zdravotního stavů dalších z nich.

Přetrvávající nedostatek informací o tom, kde se zadržovaní nacházejí, a jejich nedostatečný přístup ke zdravotní péči představují jednoznačné porušování řady závazků v oblasti lidských práv, jako je například zákaz svévolného zadržování nebo právo osob zbavených svobody na důstojné zacházení. Tyto závazky jsou zakotveny v Paktu OSN o občanských a politických právech, který Eritrea ratifikovala.

Evropská unie naléhavě vyzývá vládu Státu Eritrea, aby tyto vězně, spolu s ostatními osobami zadržovanými pro jejich politické názory, bezpodmínečně propustila. Evropská unie žádá vládu Státu Eritrea, aby zveřejnila veškeré informace o tom, kde se tyto vězněné osoby nacházejí, a umožnila jim kontakt s rodinami a právními zástupci, a to především z humanitárních důvodů.

K tomuto prohlášení se připojují přistupující země Chorvatsko*, kandidátské země Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, Černá Hora*, Island+ a Srbsko*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie a Bosna a Hercegovina a země ESVO Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Moldavská republika a Arménie.

* Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora a Srbsko jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.

+ Island je nadále členským státem ESVO a Evropského hospodářského prostoru.


Side Bar