Navigation path

Left navigation

Additional tools

СЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG

Брюксел, 18 септември 2012 г.

(OR. en)

13893/1/12 REV 1

PRESSE 383

Декларация на върховния представител Катрин Аштън от името на Европейския съюз относно политическите затворници в Еритрея

Европейският съюз остава дълбоко загрижен от факта, че правителството на Държавата Еритрея продължава да нарушава задълженията си по отношение на правата на човека съгласно националното и международното право. ЕС обръща особено внимание на продължителното задържане без съдебен процес — от 18 септември 2001 г. — на група от 11 изтъкнати членове на парламента и на Народния фронт за демокрация и справедливост, както и — от 23 септември 2001 г. — на десет независими журналисти, включително притежаващия еритрейско и шведско гражданство Dawit Isaak. Въпреки неколкократните призиви на международната общност, включително на Съвета на ООН по правата на човека и на Европейския съюз, тези хора са задържани през последните единадесет години без връзка с външния свят и са лишени от всякакви права. Има сведения, че и други журналисти са били арестувани и задържани без съдебен процес. Европейският съюз е особено обезпокоен от сведенията за смъртта на някои политически затворници и влошаването на здравословното състояние на други.

Продължителната липса на информация относно местонахождението и на достъп до медицинско обслужване на задържаните представлява явно нарушение на редица задължения в областта на правата на човека като забраната за произволно задържане и правото на всяко лице, лишено от свобода, да бъде третирано при зачитане на човешкото му достойнство. Тези права и задължения са заложени в Международния пакт на ООН за гражданските и политическите права (МПГПП), който е ратифициран от Еритрея.

Европейският съюз настоятелно приканва правителството на Държавата Еритрея да освободи тези затворници безусловно, наред с други лица, задържани поради техните политически възгледи. Европейският съюз отправя искане към правителството на Държавата Еритрея да направи обществено достояние цялата информация за местонахождението на тези затворници и да им разреши достъп до техните семейства и адвокати, не на последно място от хуманитарни съображения.

Присъединяващата се страна Хърватия*, страните кандидатки бившата югославска република Македония*, Черна гора*, Исландия+ и Сърбия*, страните от процеса на стабилизиране и асоцииране и потенциални кандидатки Албания и Босна и Херцеговина, страните от ЕАСТ Лихтенщайн и Норвегия, членуващи в Европейското икономическо пространство, както и Република Молдова и Армения се присъединяват към настоящата декларация.

* Хърватия, бившата югославска република Македония, Черна гора и Сърбия продължават да участват в процеса на стабилизиране и асоцииране.

+ Исландия продължава да членува в ЕАСТ и в Европейското икономическо пространство.


Side Bar