Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA RÅDET

SV

Bryssel den 10 september 2012

(OR. en)

13600/1/12 REV 1

PRESSE 374

Uttalande från den höga representanten på Europeiska unionens vägnar om upphörandet av övergångsperioden i Somalia

Europeiska unionen gratulerar Somalias nyvalde president Hassan Sheikh Mohamoud.

Denna dag är en betydelsefull dag i Somalias historia. Åtta år efter inrättandet av de federala övergångsinstitutionerna har övergången nu lett fram till det nya federala parlamentets val av president. EU välkomnar de möjligheter som detta ger Somalia till varaktig fred, välfärd och stabilitet för de miljontals människor som under så många år utstått en utdragen konflikt. Framför allt innebär antagandet av den nya provisoriska konstitutionen inledningen på en ny demokratisk era i Somalia.

Nu väntar många arbetsuppgifter. Det är av avgörande vikt att de nya federala institutionerna färdigställer de viktigaste återstående delarna av den provisoriska konstitutionen och inleder stabiliseringsinsatser i alla tillgängliga delar av landet, för att Somalia ska bli en livskraftig federal stat. Somalias folk måste garanteras en god samhällsstyrning, öppenhet, ansvarighet och rättvisa och deras rättigheter och grundläggande friheter måste respekteras, bland annat rätten till fri religionsutövning. Framför allt måste de nya federala institutionerna nå ut till alla samhällsskikt och energiskt sträva efter att nå försoning och utveckling efter över tjugo års konflikt. EU uppmanar Somalias ledare att inleda denna process och att agera med integritet och med det somaliska folkets bästa för ögonen.

EU ser fram emot den nya regeringens arbetsplan och framhåller det akuta behovet av en mekanism för att garantera en sund ekonomisk förvaltning. EU tar tillfället i akt att försäkra det somaliska folket om sitt fortsatta stöd. EU stöder Afrikanska unionens uppdrag i Somalia i dess uppgift att skapa de nödvändiga förutsättningarna för utvecklingen av somaliska säkerhetsstyrkor och bidrar till deras uppbyggnad genom GSFP-engagemang (EUTM och Eucap Nestor).

Det anslutande landet Kroatien*, kandidatländerna f.d. jugoslaviska republiken Makedonien*, Montenegro*, Island+ och Serbien*, de potentiella kandidatländerna i stabiliserings- och associeringsprocessen Albanien och Bosnien och Hercegovina samt Efta- och EES-landet Liechtenstein liksom Ukraina, Republiken Moldavien, Armenien och Georgien ansluter sig till detta uttalande.

* Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro och Serbien omfattas även fortsättningsvis av stabiliserings- och associeringsprocessen.

+ Island kvarstår som medlem av Efta och EES.


Side Bar