Navigation path

Left navigation

Additional tools


EVROPSKA UNIJA

SL

Bruselj, 10. september 2012

(OR. en)

13600/12

PRESSE 374

Izjava visoke predstavnice v imenu Evropske unije o dokončanju tranzicije v Somaliji

Evropska unija čestita Hasanu Šejku Mohamudu ob izvolitvi za novega predsednika Somalije.

To je pomemben dan v zgodovini Somalije. Osem let po vzpostavitvi prehodnih zveznih institucij je novi zvezni parlament izvolil predsednika in s tem končal obdobje tranzicije. EU pozdravlja obete, ki se ob tej priložnosti odpirajo Somaliji – za trajni mir, blaginjo in stabilnost milijonov ljudi, ki so toliko let trpeli zaradi dolgotrajnih konfliktov. Začetek novega, demokratičnega obdobja v Somaliji označuje predvsem sprejetje nove začasne ustave.

Zdaj je na vrsti obilica dela. Nove zvezne institucije morajo dokončno oblikovati še zadnje ključne elemente začasne ustave in se lotiti stabilizacije na vseh dostopnih območjih države, kar je oboje ključnega pomena za prihodnost zvezne Somalije, ki bo sposobna preživetja. Prebivalcem Somalije morajo biti zajamčeni dobro upravljanje, preglednost in prevzemanje odgovornosti, pravica ter spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, vključno s svobodo veroizpovedi. Zlasti pa morajo nove zvezne institucije pomagati Somalcem vseh slojev, ki si po več kot dvajsetih letih konfliktov vztrajno prizadevajo za spravo in razvoj. EU poziva somalsko vodstvo naj začne ta proces, pri tem pa deluje pošteno in v interesu somalskega prebivalstva.

EU z zanimanjem pričakuje novi delovni načrt vlade in poudarja, da je nujno potreben mehanizem za zagotavljanje racionalne uporabe finančnih sredstev. Ob tej priložnosti somalskemu prebivalstvu obljublja, da mu bo še naprej stala ob strani. V tem okviru podpira misijo AMISOM, katere cilj je ustvariti primerne pogoje za razvoj somalskih varnostnih sil in prispevati k njihovi krepitvi prek delovanja SVOP (EUTM in EUCAP Nestor).

Tej izjavi se pridružujejo država pristopnica Hrvaška*, države kandidatke Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija*, Črna gora*, Islandija+ in Srbija*, državi v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu in možni kandidatki za članstvo Albanija ter Bosna in Hercegovina, država Efte Lihtenštajn, ki je članica Evropskega gospodarskega prostora, ter Ukrajina, Republika Moldavija in Gruzija.

* Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Črna gora in Srbija še naprej sodelujejo v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu.

+ Islandija ostaja še naprej članica Efte in Evropskega gospodarskega prostora.


Side Bar