Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPOS SĄJUNGOS
TARYBA

LT

Briuselis, 2012 m. rugsėjo 10 d.

(OR. en)

13600/1/12 REV 1

PRESSE 374

Vyriausiosios įgaliotinės deklaracija Europos Sąjungos vardu dėl pereinamojo laikotarpio užbaigimo Somalyje

Europos Sąjunga sveikina Hassan Sheikh Mohamoud, po rinkimų tapusį naujuoju Somalio Prezidentu.

Ši diena yra labai svarbi Somalio istorijoje. Praėjus aštuoneriems metams nuo pereinamojo laikotarpio federalinių institucijų sukūrimo pereinamasis laikotarpis baigėsi naujajam Federaliniam Parlamentui išrinkus Prezidentą. ES palankiai vertina ilgalaikės taikos, gerovės ir stabilumo perspektyvas, kurias šis įvykis suteikia milijonams Somalio žmonių, ne vienerius metus kentusiems nuo užsitęsusio konflikto. Tai, kad Somalyje prasideda nauja, demokratinė era, visų pirma rodo naujos Laikinosios Konstitucijos priėmimas.

Šiuo metu yra daug darbų, kuriuos reikia nuveikti. Naujosios federalinės institucijos turi priimti galutinius sprendimus dėl pagrindinių likusių Laikinosios Konstitucijos aspektų ir imtis stabilizavimo pastangų visose prieinamose vietovėse šalyje – abu šie veiksmai yra itin svarbūs perspektyvaus federalinio Somalio ateičiai. Somalio žmonėms reikia užtikrinti gerą valdymą, skaidrumą ir atskaitomybę, teisingumą ir pabarbą jų teisėms bei pagrindinėms laisvėms, įskaitant religinių apeigų laisvę. Svarbiausia, kad naujosios federalinės institucijos dirbtų su visais Somalio visuomenės sluoksniais skubiai siekdamos susitaikymo ir vystymosi po daugiau nei dvidešimt metų trukusio konflikto. ES ragina Somalio vadovybę pradėti šį procesą – veikti sąžiningai ir dėl Somalio žmonių interesų.

ES laukia, kada naujoji Vyriausybė pateiks savo darbo planą, ir pabrėžia, kad skubiai reikalingas mechanizmas patikimam finansinių išteklių naudojimui užtikrinti. Naudodamasi šia proga, ES užtikrina nuolatinę paramą Somalio žmonėms. Atsižvelgdama į tai, ES remia AMISOM misiją sudaryti reikiamas sąlygas plėtoti Somalio saugumo pajėgas ir prisideda prie jų stiprinimo laikydamasi įsipareigojimo pagal BSGP (EUTM ir EUCAP NESTOR).

Stojančioji šalis Kroatija*, šalys kandidatės buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija*, Juodkalnija*, Islandija+ ir Serbija*, stabilizacijos ir asociacijos procese dalyvaujančios šalys bei potencialios kandidatės Albanija, Bosnija ir Hercegovina bei Europos ekonominės erdvės nare esanti ELPA šalis Lichtenšteinas, taip pat Ukraina, Moldovos Respublika, Armėnija ir Gruzija prisijungia prie šios deklaracijos.

*Kroatija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Juodkalnija ir Serbija toliau dalyvauja stabilizacijos ir asociacijos procese.

+ Islandija ir toliau yra ELPA ir Europos ekonominės erdvės narė.


Side Bar