Navigation path

Left navigation

Additional tools

EURÓPAI UNIÓ

HU

Brüsszel, 2012. szeptember 10.

(OR. en)

13600/1/12 REV 1

PRESSE 374

A főképviselőnek az Európai Unió nevében tett nyilatkozata
a szomáliai átmenet lezárásáról

Az Európai Unió gratulál Hasszán Sejk Mohamudnak abból az alkalomból, hogy Szomália új elnökévé választották.

A mai nap fontos mérföldkő Szomália történelmében. Nyolc évvel az ideiglenes szövetségi intézmények felállítását követően az átmenet lezárult azzal, hogy az új szövetségi parlament megválasztotta a köztársasági elnököt. Az EU üdvözli, hogy ennek köszönhetően Szomáliában most lehetőség nyílik tartós békét, jólétet és stabilitást teremteni az évekig húzódó konfliktustól szenvedő lakosság milliói számára. Az új ideiglenes alkotmány elfogadása egyértelműen azt jelzi, hogy új, demokratikus korszak köszöntött be Szomáliában.

Mindazonáltal még sok a tennivaló. Az új szövetségi intézményeknek egyrészt rendezniük kell az ideiglenes alkotmányt érintő fontosabb lezáratlan kérdéseket, másrészt a stabilitás érdekében erőfeszítéseket kell tenniük az ország összes olyan területén, ahol erre lehetőség van. E kétféle tevékenység elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy a szövetségi államforma a jövőben életképes legyen Szomáliában. A szomáliai lakosság számára garantálni kell a jó közigazgatást, az átláthatóságot, az elszámoltathatóságot, az igazságszolgáltatást, valamint jogaik és alapvető szabadságaik tiszteletben tartását, ideértve a vallásszabadságot is. De a legfontosabb, hogy az új szövetségi intézmények megtalálják a közös hangot a társadalom minden rétegével, és a több mint húsz évig tartó konfliktust követően haladéktalanul tegyenek lépéseket a megbékélés és a fejlődés irányába. Az EU arra ösztönzi a szomáliai vezetést, hogy – feddhetetlenségük megőrzése mellett és a szomáliai nép érdekeinek szem előtt tartásával – késlekedés nélkül kezdje meg e feladatok végrehajtását.

Az EU várakozással tekint az új kormány munkaterve elé, és hangsúlyozza, hogy haladéktalanul szükség van egy olyan mechanizmusra, amely garantálja a pénzügyi források hatékony és eredményes felhasználását. Az EU egyúttal az általa nyújtott támogatás folytatásáról biztosítja Szomália lakosságát. Ennek keretében az EU segítséget nyújt az AMISOM-nak kialakítani a szomáliai biztonsági erők továbbképzéséhez szükséges feltételeket, és KBVP-szerepvállalása révén (EUTM és EUCAP Nestor) hozzájárul a biztonsági erők megerősítéséhez.

A csatlakozó ország: Horvátország*, a tagjelölt országok: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság*, Montenegró*, Izland+ és Szerbia*, a stabilizációs és társulási folyamat országai és egyben potenciális jelöltek: Albánia és Bosznia-Hercegovina, valamint az Európai Gazdasági Térség EFTA-tagországa: Liechtenstein, továbbá Ukrajna, a Moldovai Köztársaság, Örményország és Grúzia csatlakoznak e nyilatkozathoz.

* Horvátország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró és Szerbia továbbra is részt vesz a stabilizációs és társulási folyamatban.

+ Izland továbbra is az EFTA és az Európai Gazdasági Térség tagja marad.


Side Bar