Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPAN UNIONI

FI

Bryssel, 10. syyskuuta 2012

(OR. en)

13600/1/12 REV 1

PRESSE 374

Korkean edustajan Euroopan unionin puolesta antama julkilausuma siirtymävaiheen päättämisestä Somaliassa

Euroopan unioni onnittelee Hassan Sheikh Mohamoudia hänen valinnastaan uudeksi Somalian presidentiksi.

Tänään on merkittävä päivä Somalian historiassa. Kahdeksan vuotta siirtymäkauden liittovaltioelinten perustamisen jälkeen siirtymäkausi on nyt päättynyt liittovaltion uuden parlamentin suorittamalla presidentinvaalilla. EU on tyytyväinen, että tämä tarjoaa mahdollisuuden kestävään rauhaan, vaurauteen ja vakauteen miljoonille somalialaisille, jotka ovat kärsineet pitkittyneestä konfliktista jo vuosien ajan. Erityisesti uuden väliaikaisen perustuslain hyväksyminen merkitsee uuden demokraattisen aikakauden alkua Somaliassa.

Nyt on paljon tehtävää. Uusien liittovaltioelinten on viimeisteltävä väliaikaista perustuslakia koskevat tärkeimmät avoinna olevat kysymykset ja aloitettava vakauttamispyrkimykset maan kaikilla avautuneilla alueilla, ja nämä molemmat tehtävät ovat ratkaisevia elinkelpoisen Somalian liittovaltion tulevaisuudelle. Somalian kansalle on taattava hyvän hallintotavan, avoimuuden ja vastuullisuuden, oikeuden ja heidän oikeuksiensa ja perusvapauksiensa toteuttaminen, mukaan lukien uskonnonvapaus. Uusien liittovaltioelinten on ennen kaikkea saatava mukaan Somalit kaikilla elämänaloilla pyrkien kiireellisesti sovinnon ja kehityksen aikaansaamiseen yli kaksikymmentä vuotta kestäneen konfliktin jälkeen. EU kehottaa Somalian johtoa aloittamaan tämän prosessin toimien rehellisesti ja Somalian kansan etujen mukaisesti.

EU odottaa uuden hallituksen työohjelmaa ja korostaa, että tarvitaan kiireellisesti järjestelyä taloudellisten resurssien moitteettoman käytön varmistamiseksi. EU haluaa ilmaista jatkuvan tukensa Somalian kansalle. Tässä yhteydessä EU tukee AMISOMia sen tehtävässä luoda tarvittavat edellytykset Somalian turvallisuusjoukkojen kehittämiselle ja edistää niiden rakentamista YTPP:n alan toimin (EUTM ja EUCAP Nestor).

Liittyvä maa Kroatia*, jäsenehdokasmaat entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia*, Montenegro*, Islanti+ ja Serbia*, vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvat maat ja mahdolliset jäsenehdokkaat Albania sekä Bosnia ja Hertsegovina ja Euroopan talousalueeseen kuuluva EFTA-maa Liechtenstein sekä Ukraina, Moldovan tasavalta, Armenia ja Georgia yhtyvät tähän julkilausumaan.

* Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro ja Serbia kuuluvat edelleen vakautus- ja assosiaatioprosessin piiriin.

+ Islanti on edelleen EFTAn ja Euroopan talousalueen jäsen.


Side Bar