Navigation path

Left navigation

Additional tools


DEN EUROPÆISKE UNION

DA

Bruxelles, den 10. september 2012

(OR. en)

13600/1/12 REV 1

PRESSE 374

Erklæring fra den højtstående repræsentant på
Den Europæiske Unions vegne om
afslutningen af overgangsprocessen i Somalia

Den Europæiske Union ønsker Hassan Sheikh Mohamud tillykke med valget til Somalias nye præsident.

Det er i dag en vigtig dag i Somalias historie. Otte år efter oprettelsen af de føderale overgangsinstitutioner er overgangsprocessen afsluttet med det nye føderale parlaments valg af en præsident. EU glæder sig over, at denne begivenhed bringer Somalia mulighed for at give de millioner af mennesker, der har lidt under den langvarige konflikt gennem årene, varig fred, velstand og stabilitet. Navnlig markerer vedtagelsen af en ny provisorisk forfatning begyndelsen på en ny, demokratisk æra i Somalia.

Der er meget arbejde, der nu skal udføres. De nye føderale institutioner skal færdigbehandle de vigtigste udestående elementer i den provisoriske forfatning og tage fat på stabilitetsindsatsen i alle de tilgængelige områder af landet. Begge dele er afgørende for, at et føderalt Somalia kan få en levedygtig fremtid. Somalias befolkning skal sikres god regeringsførelse, åbenhed og ansvarliggørelse, retfærdighed samt respekt for sine rettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, herunder trosfriheden. De nye føderale institutioner skal frem for alt nå ud til alle samfundslag i Somalia og hurtigt forsøge at opnå forsoning og udvikling efter mere end tyve års konflikt. EU opfordrer indtrængende Somalias ledere til at gå i gang med denne proces med integritet og i det somaliske folks interesse.

EU ser frem til den nye regerings arbejdsplan og understreger, at der er et presserende behov for en mekanisme, der kan sikre en fornuftig anvendelse af de økonomiske midler. EU benytter denne lejlighed til at forsikre det somaliske folk om EU's fortsatte støtte. I den forbindelse støtter EU Amisoms mission om at skabe de nødvendige betingelser for udviklingen af de somaliske sikkerhedsstyrker og bidrager til opbygningen af disse gennem sit FSFP-engagement (EUTM og EUCAP Nestor).

Det tiltrædende land Kroatien*, kandidatlandene Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien*, Montenegro*, Island+ og Serbien*, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien og Bosnien-Hercegovina, EFTA-landet Liechtenstein, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt Ukraine, Republikken Moldova, Armenien og Georgien tilslutter sig denne erklæring.

* Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro og Serbien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen.

+ Island er fortsat medlem af EFTA og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.


Side Bar