Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKÉ UNIE

CS

Brusel 10. září 2012 (14.09)

(OR. en)

13600/1/12 REV 1

PRESSE 374

Prohlášení vysoké představitelky jménem Evropské unie k završení přechodného období v Somálsku

Evropská unie blahopřeje Hassanu Sheikhu Mohamoudovi ke zvolení novým prezidentem Somálska.

Dnešní den je významným milníkem v dějinách Somálska. Zvolením prezidenta novým federálním parlamentem byl osm let poté, kdy byly ustaveny přechodné federální orgány, završen přechod k demokracii. EU vítá tuto událost, jež pro Somálsko a miliony jeho obyvatel, kteří po mnoho let trpěli dlouhotrvajícím konfliktem, znamená šanci na trvalý mír, prosperitu a stabilitu. Symbolem zahájení nové, demokratické éry Somálska je především přijetí nové prozatímní ústavy.

Nyní je třeba začít intenzivně pracovat. Nové federální orgány musí dořešit zbývající klíčové aspekty prozatímní ústavy a vynaložit úsilí o stabilizaci ve všech dostupných oblastech země, přičemž oba tyto úkoly mají zásadní význam pro budoucnost životaschopného federálního Somálska. Somálskému obyvatelstvu je třeba zajistit řádnou správu věcí veřejných, transparentnost a odpovědnost, spravedlnost a dodržování jeho práv a základních svobod, včetně svobody vyznání. Nové federální orgány se však především musí zaměřit na všechny skupiny somálského obyvatelstva a neprodleně činit vše pro to, aby po více než dvacetiletém konfliktu bylo dosaženo usmíření a země se začala rozvíjet. EU naléhavě vyzývá somálské vedoucí představitele, aby tento proces zahájili a jednali vždy čestně a v zájmu somálského lidu.

EU očekává, že nová vláda vypracuje plán činnosti, a zdůrazňuje, že je naléhavě zapotřebí mechanismus, jenž bude zárukou náležitého využívání finančních zdrojů. EU využívá této příležitosti, aby somálský lid ubezpečila o své pokračující podpoře. EU v této souvislosti podporuje misi AMISOM v jejím poslání, jímž je vytvoření podmínek nezbytných k rozvoji somálských bezpečnostních sil, a prostřednictvím angažovanosti v rámci SBOP (EUTM a EUCAP Nestor) přispívá k jejich budování.

K tomuto prohlášení se připojují přistupující země Chorvatsko*, kandidátské země Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, Černá Hora*, Island+ a Srbsko*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie a Bosna a Hercegovina a země ESVO Lichtenštejnsko, členský stát Evropského hospodářského prostoru, jakož i Ukrajina, Moldavská republika, Arménie a Gruzie.

* Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora a Srbsko jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.

+ Island je nadále členským státem ESVO a Evropského hospodářského prostoru.


Side Bar