Navigation path

Left navigation

Additional tools

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

BG

Брюксел, 10 септември 2012 г.

(OR. en)

13600/1/12 REV 1

PRESSE 374

Декларация от върховния представител от името на Европейския съюз относно края на преходния период в Сомалия

Европейският съюз поздравява Хасан Шейх Мохамуд по случай избирането му за новия президент на Сомалия.

Днешният ден е от особено значение за историята на Сомалия. Осем години след създаването на преходните федерални институции преходният период завърши с избирането на президента от новия федерален парламент. ЕС приветства възможностите, които това събитие предоставя на Сомалия за траен мир, благоденствие и стабилност за милионите хора, които страдаха от проточилия се през годините конфликт. По-специално, приемането на нова временна конституция бележи началото на нова, демократична епоха в Сомалия.

Сега трябва да бъде направено много. Новите федерални институции трябва да финализират ключовите елементи от Временната конституция, които още не са намерили решение, и да предприемат усилия за стабилизиране във всички достъпни области на страната — две стъпки от решаващо значение за бъдещето на една жизнеспособна федерална Сомалия. На народа на Сомалия трябва да се осигури добро управление, прозрачност и отчетност, справедливост и зачитане на правата му и основните му свободи, включително свободата на вероизповедание. Преди всичко, новите федерални институции трябва да достигнат до сомалийците от всички слоеве на обществото, като спешно се потърси помирение и развитие след продължилия повече от двадесет години конфликт. ЕС настойчиво приканва сомалийските лидери да започнат този процес, като действат с почтеност и в интерес на сомалийския народ.

ЕС очаква новия работен план на правителството и подчертава спешната необходимост от механизъм за осигуряване на правилното използване на финансови ресурси. ЕС използва възможността да увери сомалийския народ в своята непрекъсната подкрепа. В тази рамка ЕС подкрепя мисията на Африканския съюз в Сомалия (AMISOM) в задачата ѝ да създаде необходимите условия за развитието на сомалийските сили за сигурност и да допринесе за изграждането им посредством ангажиментите по линия на ОПСО (EUTM и EUCAP Nestor).

Присъединяващата се страна Хърватия*, страните кандидатки бившата югославска република Македония*, Черна гора*, Исландия+ и Сърбия*, страните от процеса на стабилизиране и асоцииране и потенциални кандидатки Албания и Босна и Херцеговина, страната от ЕАСТ Лихтенщайн, членуваща в Европейското икономическо пространство, както и Украйна, Република Молдова, Армения и Грузия се присъединяват към настоящата декларация.

* Хърватия, бившата югославска република Македония, Черна гора и Сърбия продължават да участват в процеса на стабилизиране и асоцииране.

+ Исландия продължава да членува в ЕАСТ и в Европейското икономическо пространство.


Side Bar