Navigation path

Left navigation

Additional tools

UNIUNEA EUROPEANĂ

RO

Bruxelles, 9 August 2012

(OR. en)

13115/12

PRESSE 359

Declarația Înaltului Reprezentant, dna Catherine Ashton, în numele Uniunii Europene, cu ocazia Zilei internaționale a popoarelor indigene, sărbătorită la 9 august 2012

„Astăzi sărbătorim Ziua internațională a popoarelor indigene. În numele Uniunii Europene, mă alătur acestora în sărbătorirea bogatei lor moșteniri culturale și a contribuției importante pe care o aduc la nivel mondial.

UE a sprijinit încă de la început Declarația Organizației Națiunilor Unite din 2007 privind drepturile popoarelor indigene. Declarația reprezintă un instrument important pentru promovarea drepturilor omului, dar punerea în aplicare pe deplin a acesteia este esențială pentru ca popoarele să se bucure efectiv de respectivele drepturi. UE a solicitat în mod repetat tuturor statelor să transpună acest lucru în realitate.

UE are un bilanț bogat de promovare a drepturilor omului pentru popoarele indigene în toate aspectele activității noastre, de la contactele cu reprezentanții popoarelor indigene la dialogurile politice, la formularea declarațiilor în cadrul Organizației Națiunilor Unite și la acordarea de sprijin financiar pentru proiectele societății civile. Dar întotdeauna putem face mai mult: de aceea, în cadrul noii strategii a UE în domeniul drepturilor omului, ne-am angajat să ne reexaminăm politica și să o dezvoltăm în continuare în contextul Declarației ONU și al pregătirii Conferinței mondiale a popoarelor indigene din 2014.”

Croația *, țară aderentă, Turcia, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei *, Muntenegru *, Islanda + și Serbia *, țări candidate, Albania și Bosnia și Herțegovina, țări din cadrul procesului de stabilizare și de asociere și potențiale țări candidate, Liechtenstein și Norvegia, țări AELS membre ale Spațiului Economic European, precum și Republica Moldova, Armenia și Georgia se aliniază prezentei declarații.

* :

Croația, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru și Serbia continuă să facă parte din procesul de stabilizare și de asociere.

+ :

Islanda continuă să fie membru al AELS și al Spațiului Economic European.


Side Bar