Navigation path

Left navigation

Additional tools

UNIA EUROPEJSKA

PL

Bruksela, 9 sierpnia 2012 r.

(OR. en)

13115/12

PRESSE 359

Oświadczenie wysokiej przedstawiciel Catherine Ashton w imieniu Unii Europejskiej z okazji Międzynarodowego Dnia Ludności Tubylczej na Świecie obchodzonego 9 sierpnia 2012 r.

„Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ludności Tubylczej na Świecie. Wspólnie z tą ludnością pragnę – w imieniu Unii Europejskiej – uczcić jej bogate dziedzictwo kulturowe i jej znaczenie dla świata.

UE od samego początku popiera Deklarację praw ludów tubylczych przyjętą przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2007 roku. Deklaracja ta jest ważnym instrumentem propagującym prawa człowieka, ale aby można było w pełni korzystać z tych praw, kluczowe jest jej pełne wdrożenie. UE wielokrotnie wzywała wszystkie państwa do urzeczywistnienia tego celu.

UE od wielu lat osiąga dobre wyniki w propagowaniu praw człowieka ludności tubylczej we wszystkich aspektach swoich prac, poczynając od kontaktów z przedstawicielami ludności tubylczej, poprzez prowadzenie dialogu politycznego i wydawanie oświadczeń na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, aż po udzielanie wsparcia finansowego projektom dotyczącym społeczeństwa obywatelskiego. Jednak zawsze można zrobić więcej: w związku z tym w nowej unijnej strategii na rzecz praw człowieka zobowiązaliśmy się do ponownego przyjrzenia się naszej polityce i do rozwijania jej w kontekście deklaracji ONZ oraz w ramach przygotowań do Światowej Konferencji w sprawie Ludów Tubylczych, która odbędzie się w 2014 roku.”

Kraj przystępujący: Chorwacja; kraje kandydujące: Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii, Czarnogóra, Islandia i Serbia; państwa uczestniczące w procesie stabilizacji i stowarzyszenia i potencjalne kraje kandydujące: Albania oraz Bośnia i Hercegowina; państwa EFTA będące członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Liechtenstein i Norwegia; a także Republika Mołdawii, Armenia i Gruzja przyłączają się do niniejszego oświadczenia.

:

Chorwacja, była jugosłowiańska republika Macedonii, Czarnogóra i Serbia nadal uczestniczą w procesie stabilizacji i stowarzyszenia.

:

Islandia jest nadal członkiem EFTA i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Side Bar