Navigation path

Left navigation

Additional tools

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

BG

Брюксел, 9 август 2012 г.

(OR. en)

13115/12

PRESSE 359

Декларация на върховния представител Катрин Аштън от името на Европейския съюз по случай Международния ден на коренното население по света, 9 август 2012 г.

„Днес отбелязваме Международния ден на коренното население по света. От името на Европейския съюз се присъединявам към тези хора в честването на тяхното богато културно наследство и принос към света.

Европейският съюз подкрепя от самото начало Декларацията на ООН за правата на коренното население от 2007 г. Декларацията е важен инструмент за утвърждаване на правата на човека, а цялостното ѝ изпълнение е ключ към действителното упражняване на тези права. Европейският съюз многократно е призовавал всички държави да превърнат това в реалност.

Европейският съюз има многогодишен опит в утвърждаването на човешките права на коренното население във всички аспекти на нашата работа — от контактите с представителите на коренното население до политическия диалог, заявяването на позиция в ООН или предоставянето на финансова помощ за проекти на гражданското общество. Но винаги може да се направи повече: ето защо в новата стратегия на ЕС за правата на човека поехме ангажимента да преразгледаме политиката си и да я доразвием в контекста на декларацията на ООН и като подготовка за Световната конференция за коренното население през 2014 г.“

Присъединяващата се страна Хърватия*, страните кандидатки Турция, бившата югославска република Македония*, Черна гора*, Исландия+ и Сърбия*, страните от процеса на стабилизиране и асоцииране и потенциални кандидатки Албания и Босна и Херцеговина, страните от ЕАСТ Лихтенщайн и Норвегия, членуващи в Европейското икономическо пространство, както и Република Молдова, Армения и Грузия се присъединяват към настоящата декларация.

* :

Хърватия, бившата югославска република Македония, Черна гора и Сърбия продължават да участват в процеса на стабилизиране и асоцииране.

+ :

Исландия продължава да членува в ЕАСТ и в Европейското икономическо пространство.


Side Bar