Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKA UNIJA

SL

Bruselj, 8. avgust 2012

(OR. en)

13106/12

PRESSE 357

Izjava visoke predstavnice v imenu Evropske unije o pridružitvi nekaterih tretjih držav Sklepu Sveta 2012/420/SZVP o spremembi Sklepa 2011/782/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji in Izvedbenemu sklepu Sveta 2012/424/SZVP o izvajanju Sklepa Sveta 2011/782/SZVP

Svet je 23. julija 2012 sprejel Sklep Sveta 2012/420/SZVP1 in Izvedbeni sklep Sveta 2012/424/SZVP2.

Namen Sklepa Sveta 2012/420/SZVP je poostritev izvajanja omejevalnih ukrepov glede orožja in opreme za notranjo represijo iz Sklepa 2011/782/SZVP, zlasti z obveznostjo, da se v skladu z nacionalnimi zakonodajami držav članic v njihovih pristaniščih in na letališčih ter v njihovih teritorialnih morjih pregledajo vsa plovila in zrakoplovi, namenjeni v Sirijo, če obstajajo utemeljeni razlogi za domneve, da tovor takšnih plovil in zrakoplovov vsebuje prepovedano blago.

Svet je z Izvedbenim sklepom Sveta 2012/424/SZVP na seznam oseb in subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi, iz Priloge I k Sklepu 2011/782/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji uvrstil še dodatne osebe in subjekte.

Temu sklepu se pridružujejo država pristopnica Hrvaška, države kandidatke Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija*, Črna Gora*, Islandija in Srbija*, država v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu in možna kandidatka za članstvo Albanija, državi Efte Lihtenštajn in Norveška, ki sta članici Evropskega gospodarskega prostora, ter Republika Moldavija in Gruzija.

Zagotovile bodo, da bodo njihove nacionalne politike skladne z navedenim sklepom Sveta.

Evropska unija je s to zavezo seznanjena in jo pozdravlja.

1 :

Objavljen 24.7.2012 v Uradnem listu Evropske unije, L 196, str. 59.

2 :

Objavljen 24.7.2012 v Uradnem listu Evropske unije, L 196, str. 81.

:

Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Črna gora in Srbija še naprej sodelujejo v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu.

:

Islandija ostaja še naprej članica Efte in Evropskega gospodarskega prostora.


Side Bar