Navigation path

Left navigation

Additional tools

UNIUNEA EUROPEANĂ

RO

Bruxelles, 8 august 2012

(OR. en)

13106/12

PRESSE 357

Declarația Înaltului Reprezentant în numele
Uniunii Europene privind alinierea anumitor țări terțe
la Decizia 2012/420/PESC a Consiliului de modificare a Deciziei 2011/782/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei și la Decizia de punere în aplicare 2012/424/PESC a Consiliului privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/782/PESC a Consiliului

La 23 iulie 2012, Consiliul a adoptat Decizia 2012/420/PESC 1 și Decizia de punere în aplicare 2012/424/PESC a Consiliului și Decizia de punere în aplicare 2012/424/PESC a Consiliului 2.

Decizia 2012/420/PESC consolidează aplicarea măsurilor restrictive privind armele și echipamentele destinate represiunii interne, prevăzute în Decizia 2011/782/PESC, în special prin impunerea obligației de inspectare, în conformitate cu legislația națională și cu dreptul internațional, a tuturor navelor și aeronavelor cu destinația Siria aflate în porturile și aeroporturile statelor membre, precum și în marea lor teritorială, în cazul în care există motive întemeiate de a presupune că încărcătura unor astfel de nave și aeronave conține mărfuri interzise.

Decizia de punere în aplicare 2012/424/PESC a Consiliului include noi persoane și entități pe lista persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive, prevăzută în anexa I la Decizia 2011/782/PESC a Consiliului privind măsuri restrictive împotriva Siriei.

Croația , țară aderentă, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei , Muntenegru*, Islanda  și Serbia*, țări candidate, Albania, țară din cadrul procesului de stabilizare și de asociere și potențială țară candidată, Liechtenstein și Norvegia, țări AELS membre ale Spațiului Economic European, precum și Republica Moldova și Georgia, se aliniază prezentei declarații.

Acestea se vor asigura că politicile lor naționale sunt conforme cu prezenta decizie a Consiliului.

Uniunea Europeană ia act de acest angajament și îl salută.

1 :

Publicată în data de 24.7.2012 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 196, p. 59.

2 :

Publicată în data de 24.7.2012 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 196, p. 81.

:

Croația, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru și Serbia continuă să facă parte din procesul de stabilizare și de asociere.

:

Islanda continuă să fie membru al AELS și al Spațiului Economic European


Side Bar